Arbetare är oftare rasistiska

Det är ett faktum. Undersökning efter undersökning visar på att det finns ett samband mellan låg inkomst och rasistiska åsikter, låg utbildning och rasistiska åsikter, arbetaryrken och rasistiska åsikter, praktisk utbildning och rasistiska åsikter. Men lika lite som att majoriteten av invandrare skulle vara brottslingar gäller att majoriteten av arbetare skulle vara rasister. De flesta arbetare är inte rasister, de flesta invandrare inte brottslingar. Men andelen rasister i arbetarklassen är högre än andelen rasister i medel- och överklassen. Det visar underökningar såväl som valresultat.

Det är inte klassförakt att hävda att arbetare är rasister i större utsträckning än vad medelklassen och överklassen är. Det är bara fakta, sanning.

Det är också fastlagt att folk röstar på Sverigedemokraterna (SD) på grund av att partiet är rasistiskt. Förr röstade folk för bättre vård, jämlikare löner, högre löner, bättre vägar etc. andra frågor mobiliserade väljarna. De rasistiska åsikterna fanns. Andelen människor med rasistiska åsikter har varit ungefär lika stor så länge det undersökts. Det handlar om 20-30% av befolkningen. Tidigare har ingen riktigt kunnat mobilisera i den frågan. Det kan SD idag. En orsak till det är att socialdemokratin övergett politiken för ökad jämlikhet i samhället och istället slagit in på nyliberalismens väg mot ökade klyftor. En annan orsak är vänstern fokus på identitetsfrågor. Etnicitet, kön, genus. Det innebär i praktiken att vänstern lämnar arbetarklassen i sticket.

Folk som sett jobben försvinna, som lever på socialbidrag, är arbetslösa, känner sig utanför vänder sig bort från det etablerade, från samhället. En del slutar rösta, de deltar inte i demokratins, utnyttjar inte sina demokratiska rättigheter, andra röstar på Sverigedemokraterna. Två sidor av samma mynt. Arbetarklassinvandrarnas icke-röstande, de infödda arbetarnas röster på SD.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements