Trängselskatt för utländska fordon har införts

TrängselavgiftVid årsskiftet ändrades lagen om trängselskatt till att också omfatta utländska fordon. Numera påförs också utländska personbilar, lastbilar och bussar med en totalvikt under 14 ton, trängselskatt när de passerar någon av betalstationerna i Stockholm eller Göteborg.

Frågan om trängselskatt för utländska fordon har aktualiserats flera gånger sedan trängselskatten infördes permanent i Stockholm 2007. Bland annat var den central i debatten inför införandet i Göteborg årsskiftet 2012/2013. Ett skatteuttag av utländska fordonsägare förordades också i den vägtullsutredning (SOU 2013:3) som presenterades för regeringen i februari 2013.

I november 2013 gav dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Transportstyrelsen i uppdrag att möjliggöra för uttagande av trängselskatt från utländska fordon senast från och med den 1 januari 2015. Nödvändiga lagändringar har därefter beslutats av riksdagen och de nya reglerna har nu trätt ikraft.

Likadant som för de svenska fordonen

Uttaget av skatt kommer fungera på exakt samma sätt som för svenska fordon. När fordonet passerar en betalstation tas ett fotografi av fordonets båda registreringsskyltar. Utifrån fotona identifieras registreringsnumret och passagen registreras. Månaden efter summeras den föregående månadens passager i ett skattebeslut. Skattebeslutet skickas ut och betalningen ska vara bokförd på Transportstyrelsens konto senast den sista vardagen den påföljande månaden.

Beloppen för trängselskattepassagerna är exakt samma som gäller för de svenska fordonen, dvs. 10, 15 eller 20 i Stockholm eller 9, 16 eller 22 i Göteborg beroende på tidpunkt för passagen.

Aviseringspartner

Transportstyrelsen har inte tillgång till uppgifter om utländska fordonsägare och har därför upphandlat en aviseringspartner, ett företag som kommer bistå myndigheten i att identifiera fordonsägare och att distribuera ut trängselskatteavierna till denne.

Problemet med det hela är dock att administrationskostnaderna kan bli så höga att kostnaderna äter upp intäkterna med påföljd att det inte blir nån vinst av de utländska bilarna. Frågan är om det inte vore enklare att tvinga dem betala när de kommer till svenska gränsen (nu är det kanske något som är mot EU:s regler, men då får väl de reglerna ändras). Betala i förväg hade också varit rimligare med svenska bilar, dvs ett system med pengar på kort hade kunnat användas här med nuvarande betalsystem som ett komplement för de som inte skaffar kort. Korten kan funka som kollektivtrafikkort. En del har pengar på sig, en del är månadskort etc. Ett sådant system fungerar i New York och har gjort det mycket länge, så tekniskt kan det inte vara nåt problem.

Svensson/Transportstyrelsen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements