Äntligen tonnageskatt för sjöfarten, eller?

Utredningen kring tonnageskatt har till slut lagts fram. Det är sent för den svenska handelsflottan har nästan utplånats under de år den borgerliga regeringen förhalat denna nödvändiga förändring för den svenska sjöfarten:

– Utredningens förslag om tonnageskatt är jättebra. Det kommer innebära en stärkt sjöfart med många fler jobb, ökad tillväxt och möjligheter till en klimatsmart satsning på infrastrukturen. Samtidigt föreslår utredningen att skatten ska finansieras genom ett minskat sjöfartsstöd, vilket är både onödigt och motverkar de positiva effekterna. Tonnageskatten kommer betala sig själv och behöver inte finansieras, säger Kenny Reinhold ordförande i Seko Sjöfolk.

[…]

Seko sjöfolk har tillsammans med Sveriges Redareförening, och Sjöbefälsförening bildat det Blå skatteinitiativet för att öka medvetenheten om sjöfartens betydelse för arbetsmarknaden, miljön och tillväxten.

Det blå skatteinitiativet menar att införandet av det föreslagna tonnageskattesystemet kommer innebära att fler fartyg flaggas in, vilket kommer att ge ökade skatteintäkter som inom kort tid kommer att bidra till systemets finansiering. Till detta kan läggas den mängd övriga positiva skatteeffekter som tonnageskatten får för samhällsekonomin. Beräkningar visar att Tonnageskatten – den blå skatten – ger ekonomiska intäkter och mervärden tämligen omgående. Den relativt lilla summa som den blå skatten kostar, ca 40 miljoner, vägs mer än väl upp av den ökande intäkten som uppskattas till omkring 13 miljarder i ökad BNP.

– Att införa tonnageskatt utan att minska sjöfartsstödet kommer ge fler jobb inom hela den maritima näringen. Den är också viktig för klimatomställningen och för att Sverige ska nå sina miljömål. Godstransporter i låga hastigheter till sjöss ger mindre klimatpåverkan än vägtransporter. Därför är tonnageskatt en förutsättning för en klimatsmart infrastruktursatsning på vattenvägen, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

Alla parter inom sjöfarten är alltså av samma åsikt. Tonnageskatten är nödvändig och det förslag som nu lagts fram av en statliga utredning är bra. Även Göteborgs-Posten tycks vara av åsikten att tonnageskatten behövs och är nödvändig. Det är den andra saken på två dagar som jag och GP:s ledarsida är överens om. Märkliga tider detta.

Fast det dröjer ett tag innan tonnageskatten kan genomföras. Ett förslag från en utredning är inte ett beslut. Det hela ska godkännas av EU och sedan ska det beslutas i riksdagen. det kan dröja år innan den faktiskt genomförs. Om det då finns nån handelsflotta kvar i Sverige återstår att se.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • super_leggera

  Sverige har väl en stor handelsflotta, men den är registrerad i lågskatte/låglöne-länder? Kommer den att flytta hem för att man höjer en tonnageskatt? Den har flyttat registrerats utomlands för att minska kostnaderna, hur ska ökade kostnader få den att flytta hem?

  Skeppstransporter är givetvis det mest rationella alternativet för långa och stora transporter.

  • Ja, en del kommer troligen att flytta hem. De som är flaggade på Färöarna, i Finland och andra grannländer. det måste dock inte bli så. Liberiaflaggade och Panamaflaggade kommer inte att flytta hem, men de har aldrig varit flaggade i Sverige.

   Oavsett det är det rimligt att Sverige, Finland, Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland osv har samma regler och system. Tonnageskatten innebär att det blir så.

   • super_leggera

    Varför skulle de som är utflaggade i närheten flytta hem när de får en ny skatt? För att de får den på färöarna också?

    • Därför att de är de som flyttat ut på grund av den högre skatten i Sverige. De länderna har tonnageskatt. Tonnageskatt innebär en rättvisare skatt för företagen. Inte mer skatt, utan det innebär främst att sjöfarten beskattas på ett rimligare sätt.

     Lönenivån i Sverige är lägre än i flera av de andra länderna vilket då gör det billigare att ha fartygen flaggade i Sverige.

     • super_leggera

      Så mindre skepp har tidigare haft högre skatt per ton än större, och nu skulle alla få samma skatt per ton? Då borde alla vara överens, så länge de som betalar skatten inte tror att de ska få en skattehöjning.

     • Jag vet inte skillnaderna exakt. Men det blir mer rättvist och lika mellan länderna varvid det är andra saker än skatterna som avgör hur företag väljer att flagga sina fartyg. Tonnageskatt har efterfrågats av rederier såväl som av fackliga organisationer i många år. De flesta som bryr sig om sjöfartsnäringen vill ha det. Ingen tror att det innebär en skattehöjning. Det hela har diskuterats i mer än 10 år.