Hovrätten fastställde fängelsedom för grovt svindleri i Cefour

Hovrätten fastställde idag Stockholms tingsrätts dom för brott begångna kring vinbolaget Cefour. Tre personer dömdes till fängelse för grovt svindleri. De två huvudmännen dömdes även för insiderbrott. Hovrätten fastställde också tingsrättens beslut om förverkande på 8,9 miljoner kronor. Vilket innebär att pengarna tillfaller staten när domen vinner laga kraft.

Hösten 2013 väcktes åtal för svindleri och insiderbrott mot tidigare styrelseordförande samt två andra personer med koppling till vinbolaget Cefour. Idag kom domen från Svea hovrätt.

Hovrätten delar tingsrättens bedömningar avseende straffvärde och val av påföljd för samtliga tilltalade. Det innebär att påföljden blir två års fängelse för de två huvudmännen samt ett års fängelse för den tredje mannen. Männen dömdes också till näringsförbud. De två huvudmännen får näringsförbud i fem år och den tredje mannen får näringsförbud i tre år.

– En snabb och skickligt genomförd brottsutredning har följts av en rejäl genomlysning i både tingsrätt och hovrätt. Domarna är bra skrivna och utförligt motiverade och domen i hovrätten avseende grovt svindleri, grovt insiderbrott och ett förverkande på nära nio miljoner kr är mycket väl avvägd, säger kammaråklagare Arne Fors vid finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.

De tre personerna dömdes för att ha drivit upp aktiekursen med hjälp av att sprida vilseledande uppgifter om ett eventuellt bud på Cefour, i ett pressmeddelande. Uppgifterna fick Cefours aktiekurs att stiga med 52,4 %. Därefter sålde en av huvudmännen aktierna och de inblandade gjorde en vinst på drygt 8,9 miljoner.

Svensson/EBM

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements