Rättssäkerheten åsidosätts i hysterin kring IS

Islamiska staten (Daesh) är en mycket obehaglig organisation. Det är inte okej att någon strider med dem. Men att kunna gripa och döma någon för att Säpo tror att personen ska åka till ett land där denna person ska ansluta sig till en organisation som är terrorklassad är helt orimligt.

Idag tror exempelvis Säpo att de flesta som åker till Syrien gör det för att strid för Islamiska staten. I verkligheten har Säpo bara begränsad kunskap, dsv de vet att någon åkt eller sannolikt åkt till Syrien. Vad de gjort där har de oftast noll koll på. Den lagstiftning som föreslås skulle i princip innebär att alla som åker till Syrien skulle gripas som misstänkta för brott. Detta skulle drabba även de som åker för att slåss mot Islamiska staten (IS), vilka sannolikt är fler än de som anslutit sig till IS. Dessutom är det ju så att den kurdiska organisation som är den enda part som framgångsrikt strider om är allierad med turkiska PKK som är terrorklassat.

Säpo har gripit folk för att ha rekryterat till terroristorganisationer. De rekryterare som gripits är misstänkta för att ha rekryterat till Al-Qaida i Irak och Syrien. Al-Qaida är klassat som en terroristorganisation och de strider mot IS. Det mesta tyder på att om den nya lagstiftningen genomförs kommer detta att leda till att rekrytering för de som strider mot IS försvåras, medan IS fortsatt inte kommer att ha några större problem.

Lagförslagen bygger dessutom på godtycke i viss mån. Någon tror att någon ska åka till Syrien där den kan ansluta sig till en terrororganisation. Då kan personen gripas. Betalar personen inte sin biljett själv kan den person som betalar resan också gripas. En sådan lagstiftning är inte rimlig. Det är redan idag olagligt att ge stöd till eller vara medlem i en terroristklassad organisation. Det är förbjudet att rekrytera till en sådan organisation och krigsbrott som begås i annat land och kan bevisas är straffbart i Sverige. Det finns ingen anledning att minska rättssäkerheten i Sverige genom en lag som i princip bygger på godtycke och därmed innebär en kraftig försämring av rättssäkerheten.

Sannolikt kommer den ny lagen också att bli ineffektiv. En person som reser till det land där den är medborgare kan inte gripas. Dvs handlar det om organiserat resande för att strid med en organisation med stora resurser så innebär lagen ingenting. En turkisk medborgare reser först till Turkiet, en medborgare i Tunisien först till Tunisien osv. IS, som har mycket pengar och resurser, kan låt folk åka till Dubai på semester och sen så kan personerna försvinna därifrån. Den nya lagen kommer alltså inte att vara effektiv mot IS, däremot kommer den att innebära att kurder som vill hälsa på familjen i Kurdistan i Irak eller Syrien kan bli gripna inklusive den som betalade biljetten.

Det finns inget vettigt med en lagstiftning som innebär allvarliga inskränkningar i den personliga rörelsefriheten, minskad rättssäkerhet, ökad övervakning och avlyssning, och som dessutom inte är effektiv. Sådan lagstiftning är bara destruktiv och för inget positivt med sig.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements