Gängvåldet i Göteborg har varit ungefär detsamma i 10 år

Stadsledningskontoret i Göteborg har gjort en riskanalys utan verklighetskoll. Att riskerna med det gängrelaterade våldet skulle öka nämnvärt de närmaste åren är  ett påhitt som saknar underlag i det verkliga livet. Den gängrelaterade våldsbrottsligheten har haft ungefär samma omfattning i cirka 10 år. Den ökade sannolikt åren innan dess i takt med ökad tillgång på illegala skjutvapen. Skottlossningen mellan två olika gäng (OG och Naserligan) på Näsets badplats år 2001 är den händelse som varit allvarligast om riskerna för allmänheten utanför gängen ska bedömas. Den gängrelaterade våldsbrottsligheten varierar också väldigt mycket mellan olika år. Sålunda var det en topp åren 2006-2009 samt en ny topp 2013-2014.

I år har det gängrelaterade grova våldet minskat kraftigt i Göteborg. Det finns därför anledning att tro att utvecklingen kommer att fortsätta ungefär på samma sätt och på samma nivå som de senaste tio åren. Att tro på en ökning stämmer inte med fakta helt enkelt. Stadsledningskontorets analys är som jag ser det mycket grund och dålig på detta område. Jag får också intrycket av att rapporten inte bygger på riktiga analyser utifrån faktamaterial och forskning utan det bygger på människors fördomar, tankar och upplevelser av och om vad som de tror är farligt inom de områden som stadsledningskontoret undersökt. En sådan analys säger mer om folks rädslor, otrygghet och fördomar än om vilka risker som egentligen finns.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements