Antalet skjutningar i Göteborg har minskat det sista året

Antalet skjutningar har i år varit färre än förra året och färre än 2013. 2013 var det 56 skjutningar med åtta döda och 31 skadade. 2014 var det 50 skjutningar med fyra dödade och 20 skadade och i år har det hittills varit 13 skjutningar vilket om det fortsätter på samma sätt blir ungefär 30 skottlossningar på ett år. Hittills i år har 6 personer dödats med skjutvapen.

Polisen pratar om ett trendbrott som startade i september 2014. Det vet jag inte om det är då antalet skjutningar alltid varierat kraftigt mellan olika år beroende på om det funnits konflikter i den undre världen eller inte. Men sen september 2014 har det varit färre skjutningar än innan.

Antal skjutningar i Göteborg 2011-2015*

2011: 48
2012: 46
2013: 56
2014: 50
2015: 13*
*till och med 12 augusti 2015

Just nu är antalet skjutningar lågt i Göteborg. Det beror kanske främst på att många ledande personer i konflikten i Biskopsgården dödats eller sitter i fängelse samtidigt som många personer inblandade i konflikten i Bergsjön sitter i fängelse. Men det finns säkerligen flera anledningar.

– Vi har varit framgångsrika i flera av utredningarna kring de grova brotten i staden under den senaste tiden. Det har handlat om ett bra polisarbete, men också till stor del om att människor som har vågat berätta om vad de har sett. Förhoppningsvis kommer de även att vittna under de rättegångar vi räknar med att få se under hösten och vintern, säger Klas Friberg.

– Jag tror också att de ideella krafter som har verkat för att få slut på våldet i stadsdelarna har påverkat en del. Någonstans har hela samhället markerat att detta måste få ett slut.

Även antalet dödade i skottlossningar varierar kraftigt mellan olika år. Skjutvapenmord hör i stort sett alla hemma inom den organiserade brottsligheten och flertalet av de som sker i Västra Götaland sker i Göteborgsområdet. År 2006 anmäldes 16 mord med skjutvapen i Västra Götaland, 2007 11 stycken, 2008 7 stycken, 2009 16 stycken, 2010 10 stycken, 2011 3 stycken och 2012 7 stycken. 2013 dödades 8 personer i Göteborg och 2014 4 personer. I övriga Västra Götaland dödades de åren bara enstaka eller inga personer alls med skjutvapen.

Åren 2006-2009 framstår som de överlägset våldsammaste åren under de senaste tio åren och sen 2010 har det varit en stadigt minskande trend vad det gäller antalet skjutvapenmord i Västra Götaland.

Källa till siffror är Brå och Polisen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements