Ändrad lagstiftning kommer inte att ge fler fällande våldtäktsdomar

Redan idag är lagen om våldtäkt och sexuella övergrepp skriven på ett sätt som implicerar samtycke. Med de förändringar i lagen som utredaren verkar vilja föreslå blir det tydligare, men inget förändras i grunden. En lagförändring känns därför meningslös då den säkerligen inte kommer att leda till fler fällande domar.

Alternativet är ett lagförslag som förändrar bevisbördan från åklagaren till den åtalade. Att den åtalade ska bevisa sin oskuld istället för omvänt, att den misstänktes skuld måste bevisas. En sådan lagförändring vore helt klart inte bra. Det vore att frångå alla principer om rättssäkerhet. Det skulle också öppna upp för sådan lagstiftning även på fler områden.

Den viktigaste anledningen till att få fälls i förhållande till antalet anmälningar när det gäller våldtäkter är att det är svåra brott att utreda. Bevisläget är mycket svårt. Det finns oftast bara två personer inblandade och ord står mot ord. Ofta är det personer som har eller haft ett förhållande med varandra. Att i ett sådant läge bevisa att samtycke inte rått och att det handla om våldtäkt är i praktiken omöjligt. Det betyder i allmänhet nedlagd förundersökning eller leder till friande dom.

Ett annat problem som det går att göra något år är de fall där den bristande bevisningen beror på dåliga polisutredningar eller slarv hos polisen. Då handlar det emellertid inte om förändrad lagstiftning utan om förbättrad utbildning av poliser.

Det viktigaste när det gäller våldtäkter borde inte heller vara fler fällande domar, utan färre våldtäkter. Det kan inte uppnås genom ändrad lagstiftning eller snabbt utan kan bara uppnås genom en långsiktig förändring av samhället. En långsiktig förändring för att förändra en del mäns inställning till kvinnor och sexualitet. Det handlar om en förändring av attityder och grundläggande värderingar. Sånt tar tid.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements