Bengt Ohlsson i DN beklagar sig

Vänstern har tagit monopol på omtanke och solidaritet skriver Bengt Ohlsson i DN. Han konstaterar med andra ord det som vi all vet. Borgerligheten uppmuntrar egoism, självcentrering, narcissism och en rofferimentalitet. Kapitalismen målsättningen är maximal vinst på så kort tid som möjligt.

Det handlar helt enkelt om att vänsterns värderingar och värdemässiga grunder är mycket bättre än högerns. Solidaritet, gemenskap, omtanke, hjälpsamhet, medkänsla osv. Det är bra saker. Vänstern har bra åsikter. Högern har det inte. Det är självklart att sådan saker som omtanke, solidaritet, gemenskap, medkänsla osv uppfattas som normalt och positivt. Det är bra att de gör det.

Det är bra om sådan åsikter och egenskaper som Bengt Ohlsson tycks omfamna, eftersom han inte gillar de saker om är vänster, såsom rofferi, skattesmiteri, egoism, den starkes rätt, vinstmaximering, profitbegär osv uppfattas som något negativt.

Vill Bengt Ohlsson bli populär och känna sig som en del av folket får han nog lämna högerburen och bli vänster. Han säger ju själv att alla bra saker är vänster och dåliga saker höger. Så varför envisas han med att vara höger?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements