Svenskarna i Panamapappren – skumraskfigurer och några riktigt rika

Ett antal mindre svenska företag förekommer i Panamapappren, bland dem flera advokatbyråer. De flesta bolagen har upplösts oavsett var de funnits. Endast tre personer med kopplingar till storfinans har jag kunnat hitta i pappren, men det kanske finns fler. De tre är Mattia Köling (Skype) och Greger Ericsson (Beijer, PEQ) och Anders Wall (Beijer). Dessutom har jag hittat Anders G. Bergengren, godsägare och från en av Sveriges tidigare finansfamiljer. Betydligt vanligare är skumraskföretag.

Observera dock att många av de som nämns inte ägnat sig åt några som helst olagligheter. Kanske har de inteens skatteplanerat eller smitit med skatten. Sådant får svenska Skatteverket undersöka. Men här kommer en del av de svenska personer och företag som nämns i Panamapappren.

Håkan Albert Polhammar förekommer med koppling till Burlington Equities Inc i Panama, vars ägare är dolda genom att ha så kallade bearer bonds, dvs de ägs av den person som har de aktuella ägarbevisen i sin hand rent fysiskt. Han är också kopplad till Fahie Investments Inc i Panama, ett bolag med samma konstruktion som Burlington Equities.

Lasse Johnson i Norrköping hade på 1990-talet en koppling till Allied Equities SA i Panama. Hutlboms Advokatbyrå, också i Norrköping, har haft en koppling till European Real Estate Agency Inc i Panama.

Anders Hiort af Ornäs var ägare av Kimoa Consulting Ltd på Seychellerna. Han har en angiven adress i  Kina. Det finns två personer med detta namn bosatta i Sverige.

En annan person med koppling till ett bolag på Seychellerna är Yvonne Brunius Palmqvists som där ägde företaget Soi 18 Ltd. Bolaget är idag upplöst. Hon uppges också som boende i Kina men verkar i själva verket vara boende i Sverige där hon har ett företag vid namn Miloe AB.

Det tidigare existerande svenska företaget Nautic Chartering AB hade en koppling till de likaledes tidigare existerande företaget Emilia Shipping SA i Panama.

Det råder inget tvivel om vilket syfte det svenska bolaget International Tax & Company Specialists (ITC) med adress i Umeå hade. Det bolaget förekommer i Panamapappren tillsammans med Caribbean Blue Pictures Inc som hörde hemma på ön Niue som inte alls ligger i Karibien. Bolaget på Niue fanns i slutet av 1990-talet och har gått omkull, men syftet verkar ganska klart, att sprida blå dunster. ITC är kopplat till ytterligare 21 bolag i Panamapappren, alla från slutet av 1990-talet, förutom Caribbean Blue Pictures också CRT Holdings SA och Inter Leo Corp på Niue, Trans Ltd, Countach International Ltd och North Pipe Welding Ltd på BVI. resterande bolag finns på Bahamas, däribland Vanadium Holdings Corp, Ecotrade Ltd, Adepten Holding Ltd, Dominque Holding Ltd, Worldwide Software Ltd, Grand Krug Holding Ltd  och Dreammaker Film Industries Ltd. Namnen tycks generellt vald för att se ut som om de är kopplade till diverse ansedda firmor och varumärken.

Det enda svenskklingande namnet är Adepten Holding Ltd. I Luleå finns ett bolag med namnet Adepten AB som sysslar med fritids- och nöjesverksamhet men det bolaget har med all sannolikhet ingen koppling till företagen i skatteparadisen.

ITC i Sverige hade en koppling till ITC Europe Ltd i London. Det har funnits en rad bolag med det namnet, men inget jag hittat har någon koppling till Sverige som går att hitta. Det ITC Europe som finns i Panamapappren existerar enligt dem än idag. Men det går inte att hitta något existerande sådant bolag i det brittiska bolagsdatabaser jag haft tillgång till.  Nåt spår av det svenska ITC-bolaget har inte gått att finna.

Greger Ericsson med adress i Stockholm hade en koppling till det upplösta bolaget Swiss Capital Ltd på BVI i början av 1990-talet. Kanske handlar detta om Greger Ericsson som idag arbetar på PEQ AB men tidigare arbetat för Servisen Investment Management och Beijer Capital.

Greger Ericsson har kopplingar till Anders Wall som är kopplad till Golden Delta Ltd i Bahamas. Ett bolag som fanns 2003-2014. Detta bolag har i sin tur kopplingar till Brock Nominees Ltd och Tenby Nominees Ltd, två bolag på skattepardiset Guernsey som förvaltar aktier och förmögenheter åt rika klienter och som har kopplingar till flera hundra bolag i Panamapappren.

Ett företag med namnet Network Consulting Bakke hade i slutet av 1990-talet koppling till Torgate International Inc på BVI.

Finansmannen Mattias Köling hade 1999-2000 en koppling till Blakely Management Ltd på BVI. Han är vän till Skype-grundaren Niklas Zennström sen barndomen och var en av de ursprungliga investerarna i bolaget. Något som gjorde honom rik när Skype såldes 2005.

Advokatbolaget Citadellet, Brunnström & Rosén i Landskrona hade 1996-2002 en koppling till bolagen Atlantic Cross Inc och Nordic Bell Inc på BVI.

Skybreeze Investments Ltd var ett bolag på BVI som fanns åren 1997-2001. Bolaget har kopplingar till Roger Holmström. Ett alltför vanligt namn för att han ska kunna identifieras men det finns en Kjell-Roger Isak Holmström som är aktiv i en mindre företagskoncern med utländska dotterbolag. Det är dock omöjligt att veta om det handlar om samma person.

Öberg & Heijne som är en advokatfirma förekommer i Panamapappren med kopplingar till två bolag på BVI, Goldside Electronics Ltd och Cross Game Ltd. Bolagen existerade åren 2000-2003.

Ett bolag med Goldside Electronics har också funnits i den US-amerikanska skattesmitarstaten Delaware och ett har på pappret funnits i Portugal. Alla är kopplade till Sverige.  Bolaget i Portugal som sannolikt aldrig existerat har sålt olaglig avkodningsutrustning i Sverige och är kopplat till det tidigare svenska bolaget Goldside Electronics KB i Piteå som i sin tur var kopplat till bolaget Goldside Electronics LLC i Delaware och Transcap Finance HB i Lund som saknade fast adress.

Goldside Electronics KB i Piteå och det portugisiska bolaget hade en adress på Lingsonstigen 45 i Piteå. Där finns idag postorderbolaget Viking Postorder som ägs av Gustaf Roger Johansson som också låg bakom Goldside Electronics. Han har också innan Goldside Electronics-fallet kom upp i Marknadsdomstolen dömts för att ha sålt olaglig avkodningsutrustning.

Roger Johansson lät betalningar gå till ett klientkonto hos bolaget Göran Säll AB. Om detta bolag har existerat är dock lite oklart. Bolaget är dock kopplat till Göran Säll (Göran Jönsson) som omnämns på nätet i samband med bedrägerier i ettboloag som gick under namnet Sigalus.

Mallen 1999 och 2001 var Ulf Greger Jönsson i Stockholm kopplad till bolaget Mobile Services Ltd på BVI. I Sverige är han idag verksam i Larvotto Förvaltnings AB.

Svensken Stellan Karlsson med en angiven adress i Brasilien var 2001-2011 ägare av Arbos Ltd på BVI. Kopplingen till Sverige är via Arbos Forest Nursery Consultancy med samma adress i Falkenberg som Stellan Karlsson egentligen har.

En annan person som är kopplad till olika bolag i skatteparadis och som nämns i Panamapappren är Hans-Gustaf Wilöf (ibland Hans Wilöf). Han är med en adress i England kopplad till Wyburn Properties Inc på BVI som ägare. Bolaget fanns 1996-2010. Utöver Wilöf anges också ECS International Trustees (Gibraltar) Ltd som ägare i Wyburn Properties. Hans Gustaf Wilöf förekommer i Lexbase, databasen över personer dömda för brott. Han är dömd för grov ekonomisk brottslighet och kallas i media ibland för hotellmannen.

Samui Invest Ltd på BVI som startades 2006 och eventuellt finns fortfarande har en koppling till Kjell Håkonsen i Sverige. Sannolikt är det väl samme man som 2011 omnämns som centrumutvecklare i Uddevalla och som då tänker avveckla sin verksamhete i Thailand (Samui Invest har ju namn efter Koh Samui i Thailand)

Kriström Advokatbyrå KB förekommer ihop med Teran Holdings Ltd på British Virgin Islands som i sin tur har Aramis Services Ltd, Aramis Investments Ltd (båda på Jersey), Mark Hauschildt, Robert Shaun Farley och Andrew John Slater som delägare. Teran Holdings Ltd hade tidigare ett brittiskt dotterbolag, Scandinavian Chalet Rentals Limited, där bland annat Fredrik Gunnar Flensburg och Alf Stefan Hage satt i styrelsen. Fredrik Gunnar Flensburg förekommer i Lexbase.

Allen W Evans som har ett konsultbolag i Uppsala är för sin del inblandad i flera bolag i Panama, Pacrims Associates Foundation, Young Dragon Foundation och Tiger Force Foundation. De två senare bolagen finns fortfarande.

Uppfinnaren Frederick Goldstein i Nacka har för sin del koppling till The Arts Foundation i Panama som har adress både i Sverige och Isla of Man. Det kan eventuellt handla om två bolag med samma namn.

Anders G. Bergengren från en tidigare svensk finansfamilj och numera skånsk godsägare har för sin del bolaget AGB Invest Ltd på Bahamas och har kopplingar till bolagen AGW Immobilier SA, Oakhouse Holding Ltd och Grant Corporation, alla på Bahamas. Alla bolagen ägs delvis via bearerbonds men han själv nämns också som ägare. Bearer bonds används för att dölja vem som äger ett företag. Han uppges i en del av fallen ha adress i Singapore.

Panamabolaget Ulmar Shipping Corp uppger en adress hos Kin Jan International KB i Göteborg. Inget av bolagen går att hitta i svenska företagsdatabaser. Samma gäller Lo Scoglietto Ltd som uppger en adress i Stockholm.

Det aktiva bolaget Mosaic International Enterprises Inc på BVI uppger en adress i Djursholm, men ägaren Mats Nielsen har en adress i Thailand. På adressen i Djursholm verkar dock Mats Nielsen bo och där finns bolaget Ellingsen & Nielsen AB.

Det finns också ett antal bolag kopplade till ryska medborgare som uppger adresser i Sverige. Till dessa ska jag återkomma. Jag ska även återkomma till de uppenbart skumma och dessutom till de med kopplingar till stora pengar och storfinans.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,