Cwejman har rätt om narkotikapolitiken men fel faktaunderlag

Trots att Adam Cwejman har helt fel om fakta när det gäller dödligheten i Sverige jämfört med andra länder så hamnar han ändår rätt i ska., Det är nåt sjukt med den svenska narkotikapolitiken.

Dödligheten är sannolikt högre i Sverige än i andra länder, men inte så mycket högre som Cwejman fått för sig. Anledningen är att en mycket stor andel av ökningen när det gäller dödsfall på grund av narkotika i Sverige kan härröras till att det i Sverige allt oftare anses att folk dör av cannabis. Nu går det inte att dö av cannabis så hela statistiken är en bluff. Det handlar om personer som dött av okänd anledning med cannabis i kroppen. De har nästan alltid sprit och andra droger i kroppen också. Det är troligare att de dött på grund av alkoholen.

Dessutom är bakåtkompabiliteten av den svenska statistiken dålig. Det är därför osäkert om ökningen av antalet dödsfall på grund av heroinersättningsmedel har ökat så mycket som statistiken säger. dessa mediciner står för resten av ökningen när det gäller dödligheten. När det gäller tung narkotika i sig finns det ingen ökad dödligheten i Sverige. Det beror främst på att heroinmissbruket med all sannolikhet minskar. Amfetamin (den vanligaste tyngre narkotikan) och kokain dödar inte speciellt många. Cwejman borde läsa på.

Dessutom skriver Cwejman att polisen gör vad den kan. Det är inte sant. Det är dumheter. Polisen har sen länge slutat försöka gripa langare. Uppklarningsprocenten blir högre om de koncentrerar sig brukare och eget innehav. Det är därför vad de gör. Det finns inget egentligt polisarbete riktat mot narkotikalangning i Sverige längre. Cwejman har fått allt om bakfoten.

Till slut har Cwejman ändå rätt i att narkotikapolitiken bör ändras. Eget bruk bör avkriminaliseras och polisen fokusera på att sätta dit langare istället för brukare.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements