Narkotikabruk i Sverige – ingen ökning

Narkotikabruk i Sverige. I narkotikadebatten påstås ofta att användningen av narkotika ökar Sverige. De som är anhängare av en hårdare narkotikapolitik för fram det som ett argument för att politiken mot narkotika behöver bli ännu hårdare. Läs mer…

Det egentliga hotet mot demokratin är politikerna

De kriminella är hotet mot demokratin skriver Adam Cwejman i en ledare i GP. Infiltrerar myndigheter och hotar tjänstemän. De skapar korruption och utnyttjar välfärdssystemet för att begå brott. Det är korrekt att de kriminella nätverken och gängen hotar offentliga tjänstemän och skaffar sig jobb i myndigheter samt blir medlemmar i politiska partier. Läs mer…

Legalisering och avkriminalisering

I en kunnig och intressant artikel i Flamman argumenterar Leonidas Aretakis för att legalisera cannabis. resonemanget utgår från de många felaktiga föreställningarna om droganvändning, Exempelvis det totalt felaktiga påståendet att partyknarkare är de som finansierar de kriminella gängen. Det är fel på många sätt. Läs mer…

Gängvåldets orsaker – misslyckad narkotikapolitik

En narkotikapolitik som misslyckats med konsekvenser i form av ett omfattande narkotikamissbruk med ett stort antal öppna drogscener, kriminella gäng och organiserad brottslighet. Samtidigt ska det nämnas att Sverige har en mycket låg konsumtion av narkotika jämfört med de flesta andra länder. Läs mer…

Idiotiskt att läkare inte får skriva ut cannabis för smärtlindring

I Sverige får läkare utan problem skriva ut starkt beroendeframkallande morfinersättningsmedel såsom fentanyl, tramadol, oxikodon etc vid smärtlindring. Men läkare i Sverige får eller vill inte skriva ut cannabis som smärtlindrande medicin trots att det är välkänt att cannabis är Läs mer…

Assad-kramarna har haft fel i hela sitt liv

De människor vars politiska verksamhet främst består i att försvara Assad-diktaturen i Syrien och Putins Ryssland är samma människor som på 1970-talet var maoister och stalinister av olika schatteringar. Det handlar om människor som hävdade att Stalins Ryssland hade varit himmelriket Läs mer…

Cwejman har rätt om narkotikapolitiken men fel faktaunderlag

Trots att Adam Cwejman har helt fel om fakta när det gäller dödligheten i Sverige jämfört med andra länder så hamnar han ändår rätt i ska., Det är nåt sjukt med den svenska narkotikapolitiken. Dödligheten är sannolikt högre i Sverige än i Läs mer…

Knark – en bok om en historia som också är en del av mitt liv

Magnus Lintons bok Knark – en svensk historia handlar om narkotikapolitik och synen på narkotika, droger, missbrukoch bruk under en period som också sammanfaller med mitt liv. Därför blir denna recension också en berättelse om min verklighet och anhörigas verklighet under Läs mer…

Narkotikapolitiken gör det svårt att lämna ett brottsligt liv

Det är svårt att lämna en kriminell bana när en person blivit vuxen och fortfarande är kriminell. De som inte lyckas är i allmänhet de som är missbrukare av narkotika eller alkohol. Narkotikamissbrukare är dock kriminella på en högre nivå än alkoholmissbrukare. Den Läs mer…

Fler dör för att Sverige har en usel narkotikapolitik

I större delen av Europa minskar antalet personer som dör av narkotikaöverdoser. I Sverige ökar antalet. Sverige har en annan narkotikapolitik än resten av Europa. Det finns sannolikt ett samband mellan detta och de ökande dödstalen. För att ändra utvecklingen Läs mer…

1376 hepatitfall senare…

Den 8 april är en högtidsdag för Stockholmsvänstern. Då invigs mottagningen för sprutbyte i Stockholm. En lång kamp för allas rätt till hälsa har gått i mål. 2007 skrev vänstern en motion i fullmäktige om att inrätta en mottagning för Läs mer…

Svensk narkotikapolitik – ett misslyckande

Det är för många insatt uppenbart att den restriktiva svenska narkotikapolitik som utvecklades under 1980-talet är ett kapitalt misslyckande. Denna politik inkluderar kriminalisering av enskilt bruk av narkotika den innefattar hårda straff och inkluderar uppfattningen att man blir narkotikaberoende om Läs mer…