Lögnfabriken Ransgård

Jonas Ransgård, moderatledare i Göteborg är en veritabel lögnfabrik när det gäller brottslighet. I verkligheten har Göteborg lägst brottslighet och minst antal gängrelaterade skjutningar i förhållanden till befolkningen av Sveriges tre största städer. I Jonas Ransgårds värld stämmer inte verkligheten, där är Göteborg i det närmaste hemsökt av extrema våldsdåd. I verkligheten har vi haft 5 eller 6 gängrelaterade mord i år. I Ransgårds värld har vi ett varje vecka. Han ljuger som en häst travar i det fallet. Eller så har han bara en stark fantasi som gör förvirringen i hans hjärnvindlingar till verklighet.

Sverige har världens lägsta brottslighet ihop med de övriga skandinaviska länderna (Finland ingår inte i klubben med lägst brottslighet) och några länder till. I Ransgårds värld är det inte så. Där måste Sverige få fler poliser så att brottsligheten kan minska. Han jämför med andra länder där det finns fler poliser per invånare. Att det inte fått ner brottsligheten låtsas han inte om. Naturligtvis säger han inget om att de länder som har fler poliser per invånare i allmänhet har högre brottslighet än Sverige. Att Brottsförebyggande rådet (Brå) nyligen kom med en rekommendation om åtgärder för att minska antalet brott där de skriver att fler poliser inte hjälper när det gäller att minska brottsligheten verkar han inte känna till. Kanske ljuger han medvetet i ett populistiskt försök att framstå som en som kämpar för lag och ordning.

I själva verket ägnar sig Ransgård åt motsatsen. Fler poliser innebär mindre resurser till annan verksamhet såsom bostadsbyggande (ett av de verkligt stora problemen som också är bidragande till att gängen har lättare att rekrytera), sociala insatser för att förebygga att ungdomar rekryteras till gäng, avprivatisering av skolor och förbud mot religiösa skolor för att minska segregationen med mera. Han föreslår inte heller en känt effektiv åtgärd för polisarbete. Nämligen att de får arbeta på de tider och platser där brott begås. Det skulle innebär mer nattarbete (kvällsarbete) och helgarbete vilket poliserna själva kanske inte tycker är så kul, men det är en åtgärd som fungerar och som är enklare och billigare för samhället än att anställa flera poliser.

Me andra ord så föreslår inte Ransgård åtgärder som alla vet skulle fungera, åtgärder som forskningen säger kommer att fungera. Han ägnar sig bara åt ren populism, men har inga verkningsfulla förslag att komma med. I sin iver att försöka bli populär producerar han lögner och falskheter på löpande band.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements