Socialismens nederlag och människans natur – 100 år av realkommunism

Bok om socialismens framtid efter fallet: 
Socialismens nederlag och människans natur – 100 år av realkommunism”. Av Hans Norebrink.

Om en byggnad rasar samman räcker det inte med att bygga en ny. Man måste först ta reda på vilken felkonstruktionen var. Vem ska annars våga bo i den nya bostaden?

Samma med de många olika försöken att bygga socialism. Efter stalinismens svåra förbrytelser i öst, socialdemokratins förborgerligande i väst och statskorruptionen i radikala länder i syd – så tvivlar arbetarklassen och folket med rätta på socialismen.

Jag är en beläst och berest arbetare, född 1950. Sedan maoismen föll har jag i 40 år funderat kring vad som gick snett med ”realsocialismen”. Jag tror att förklaringen ligger mycket djupare än enbart en avsaknad av flerpartidemokrati och mänskliga rättigheter.

Den ligger i den mänskliga naturen! Nu studsar många på vänsterkanten till och utropar ”reaktionär biologism”. Men dagens välutvecklade ”evolutionsvetenskap” visar att den mänskliga naturen är minst lika social och osjälvisk som individuell och egoistisk (som högern påstår).

En fördjupad ”evolutionsmaterialistisk” analys av människan och hennes samhälle bör ta hänsyn till dessa våra två medfödda mänskliga beteendetendenser. Vilken samhällsmodell gynnar tendensen till gemenskap och solidaritet, och vilken tendensen till konkurrens och krig?

Vi måste i samhällanalysen gå längre tillbaka i historien än till privategendomens uppkomst. För som historien visar kan statliga samhällen vara lika klassbaserade som privatkapitalistiska (se Sovjet).

Bakom klassamhället ligger våra sociala däggdjursförfäders sociala hierarkier. Bakom våra rättvisedrömmar ligger jägarna-samlarnas jämlika stenålderssamhälle. Så djupa är rötterna till kapitalism och socialism.

Så vilka företeelser i apflocken gjorde att vår ursprungliga djurdiktatur kunde omvandlas till radikal jägardemokrati. Och vilka företeelser gjorde att klassamhället kunde återkomma med jordbrukssamhället?

Med den kunskapen i bagaget kan vi lättare och mer trovärdigt bygga en ny slags människoanpassad socialism i enlighet med vår natur. Mycket talar mot storskalig statscentralism, och för kooperativ småskalig decentralisering, som lösningen för framtidens äkta socialism.

Hans Norebrink

Boken av Hans Norebrink går att beställa här:
Boken kostar 100 kr inklusive moms, exklusive frakt. Beställ!

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Liked it? Take a second to support Hans Norebrink on Patreon!
Become a patron at Patreon!