Ny klassisk byggnad i Göteborg kan stoppas

Tjänstemännen på fastighetskontoret i Göteborg fortsätter sitt modernistiska korståg mot byggnader som folk faktiskt upplever är vackra. Inför det planerade bygget på en tom tomt i Lorensbergs villastad fick de in ett förslag på ett vackert och genomarbetat förslag i klassisk stil. Inte överraskande valde de bort detta förslag. Fastighetsnämnden ska idag fatta ett slutgiltigt beslut och Arkitekturupproret hoppas att de gör en annan bedömning.

Det vackra förslaget som nobbades av fastighetskontoret.

Lorensbergs villastad ligger söder om Götaplatsen och Konstmuseet i centrala Göteborg. Området utgör ett av de mest välbevarade, påkostade och enhetliga villaområdena från 1910 till 1920-talet som finns i Sverige. Stadsdelen planerades av stadsingenjören och arkitekten Albert Lilienberg. Det är ett område som planerades för och byggdes för de allra rikaste i Göteborg. Arkitekturen är framförallt nationalromantisk och 20-talsklassicistisk med murade fasader av mörkt tegel och dekorerade med natursten och koppardetaljer. Materialen valdes för att villorna skulle rotas i den natur som omger dem.

Lorensbergs villastad ligger i anslutning till Avenyn i Göteborg och har en unik karaktär.

TB-Gruppen visade intresse för markanvisningen och valde att anlita Sveriges främsta expert inom klassisk arkitektur, Albert Svensson, samt Inobi, specialister på akademiska miljöer och mötesplatsanalys, för att arbeta fram förslaget. För en gångs skull inkom alltså ett vackert förslag.

Alla möjligheter fanns alltså för att, för en gångs skull, ge göteborgarna något annat än en modernistisk byggnad som kunde stå vart som helst i världen. Tjänstemännen på Fastighetskontoret valde dock, föga oväntat, att inte rekommendera förslaget. Istället valde de vad som skulle kunna kallas en halvmesyr med orolig fasad och osymmetrisk placerade fönster.

Förslaget som förordas. 

Vidare innehåller det valda förslaget andra tveksamheter. Till exempel betonar markanvisningen vikten av att komma med relevanta referenser till tidigare byggprojekt. Där har det valda alternativet valt att referera till byggprojekt som ännu inte är genomförda, till skillnad från det klassiska förslaget från TB-gruppen som ger referenser till verkliga byggnader.

Idag fattar Fastighetsnämnden beslut, och Arkitekturupproret hoppas att de ska gå emot fastighetskontorets rekommendation och för en gångs skull väljer att uppföra något annat än en modernistisk byggnad. Det har hänt förut, den gången i en annan klassisk gammal miljö i Göteborg, Klippan.

Läs mer om Lorensbergs villastad: