13 personer dömda för grova bedrägerier

17 personer och ett bolag åtalades för flera fall av grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott avseende det statliga tandvårdsstödet med mera. Av de åtalade personerna dömdes 13 för brott, medan åtalet ogillades mot fyra. Yrkandet mot ett bolag om förverkande av pengar bifölls. Brotten skedde mellan år 2012 och 2016.

Tandvårdsstöd har på oriktiga grunder betalats ut till tre olika bolag under åren 2012-2016. Vinsterna för de inblandade har uppgått till ca fem miljoner kronor i de delar som domen gäller. Sannolikt har det handlat om större belopp totalt. Tingsrätten fann att tandvårdsstöd har begärts för åtgärder som t.ex. inte har utförts eller har utförts av icke-legitimerad personal.

Beträffande ett av bolagen, troligen Bright Tandläkarklinik AB, har tingsrätten som en sammanfattande slutsats funnit att det bildats och drivits i syfte att genom oriktig rapportering förmå Försäkringskassan att betala ut så mycket statligt tandvårdsstöd till bolaget som möjligt.

Huvudmannen och närstående till honom har alltså begärt ut ersättning från Försäkringskassan för tandvårdskostnader i olika bolag trots att det i ett flertal fall varken har funnits patienter eller genomförda behandlingar. Pengarna har sedan överförts mellan olika personers bankkonton. När ett av bolagen gick i konkurs fanns över 700 000 kronor i skulder, varav den största fordringsägaren var Försäkringskassan som väntade på att cirka 300 000 kronor skulle betalas tillbaka.

Den person som utpekats som huvudman, en 42-årig Växjöbo vid namn Iyad Zaid, har dömts till fyra års fängelse för bl.a. grova bedrägerier, grovt penningtvättsbrott, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. En man som varit behjälplig med bl.a. bokföring och penningtvätt via andra bolag dömdes till två års fängelse. En av huvudmannens bröder dömdes för penningtvätt av cirka 1,1 miljoner kronor till fängelse i ett år och tre månader.

Två av bolagens styrelseledamöter, en kvinna och en man, de s.k. målvakterna, dömdes  bl.a. för medhjälp till bedrägeri och grovt penningtvättsbrott respektive medhjälp till grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott. Kvinnan dömdes till skyddstillsyn och mannen till villkorlig dom med 240 timmars samhällstjänst. Hon hävdade under rättegången att hon utsatts för hot och tvingats skriva på handlingarna till Bolagsverket. Detta trodde inte tingsrätten på.

Övriga personer som dömdes för olika typer av penningtvättsåtgärder fick villkorlig dom och böter som påföljd. I några fall dömdes dock inte böter ut p.g.a. tidigare frihetsberövanden i målet.

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!