Dumt att skuldbelägga men lika dumt att sprida felaktigheter om brott och brottslighet

Karwan Faraj heter en man som skrivit en debattartikel i GP. Om brottslighet. Ett ämne han faktiskt inte verkar vet nånting om. Syftet med artikeln är bra. De flesta förortsbor är skötsamma precis som alla andra människor. De har inget ansvar för de kriminella som bor i olika områden. Lika lite som invånarna i Vasastan och Majorna har nåt ansvar för de kriminella som bor där. Göteborg mest välkända kriminella bor nämligen ofta i bostadsrätt eller hyresrätt i Vasastaden eller Olivedal. Majorna är stadsdelen som har störst narkotikalangning på gatan och högst antal missbrukare.

Men i övrigt visar Faraj upp en djup okunskap. Gängbrottsligheten i form av skjutningar och våld ökar för närvarande inte efter att ha ökat under 2017 och 2018 i Sverige som helhet. I Göteborg har det dock minskat sen 2013 och i de senaste två åren har det minskat rejält. I år så mycket att skjutningarna i praktiken upphört. Även tryggheten i Göteborg förorter har ökat under senare år. Förtroendet för rättsväsendet och polisen är i stort sett oförändrat. Att folk skulle uppleva sig som de kriminellas gisslan är helt enkelt inte sant. Det är inte heller sant att polisen använder sig av metorder som innebär rena trakasserier av befolkningen i förorterna. Det är ju bla. motsatsen som lett till den minskade gängkriminaliteten i Göteborg. Faraj har inte rätt på speciellt många punkter.

Vidare tycks Faraj var anhängare av hårda tag. Det är att förespråka något som är direkt kontraproduktivt. Det är mjuka metoder som leder till minskad brottslighet. Det har polisen i Göteborg visat med stor tydlighet.

Läs mer:

 

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!