Det där med livsmedelsexport är lurigt

Sveriges viktigaste exportvara på livsmedelsområdet är lax. Kinas viktigaste exportvara är fisk. EU:s import av fisk kommer i stor utsträckning från Kina.

Laxen som exporteras från Sverige är importerad från Norge för att vidareförädlas här. Värdet mångdubblas i det läget också. Att lax är en viktig svensk exportvara innebär inte att Sverige är en framgångsrik producent av lax.

En stor del av fisken som exporteras av Kina till EU har ursprungligen importerats från Norge, Ryssland och andra länder. Från Ryssland och Norge importeras alaska pollock och torsk som rensas och vidareförädlas sam återexporteras. Det är inget bevis på Kina stora framgångar inom torskfisket eller som fiskexportör.

På samma sätt som med Kina och fisken är det med Nederländerna, ett land som adam Cwejman idag tar som ett exempel på ett land med en bra och framgångsrik jordbrukspolitik. Det är helt uppenbart att det nederländska jordbruket har hög produktivitet. Goda jordbruksmarker, en politik som gynnar hög avkastning med mera är några av orsakerna till det. Men att landet är den värdemässigt näst största livsmedelsexportörerna har inget med detta att göra.

En av orsakerna till att Nederländerna är världens största exportör av livsmedel är att de odlar produkter med högt värde i förhållande till både arbetsinsats och areal, dvs blommor (ja de räknas som livsmedelsexport fast de inte är livsmedel) samt tomater och chilifrukter/chilipeppar.

Dessutom råkar världens störst hamn finnas i Nederländerna vilket gör att massor med varor, även livsmedel, importeras till Nederländerna både med fartyg, långtradare och tåg, packas om och exporteras igen. Återexport står för en stor del av livsmedelsexporten från Nederländerna.

Nederländerna är alltså inte exempel på ett land där jordbruket lyckats så till den milda grad att det faktiskt är en av världen största livsmedelsexportörer om vi pratar om sådant vi faktiskt äter och sådant som produceras i Nederländerna. Lika lite som Kina är världens största exportör av torsk eller Sverige en stor exportör av lax.

När ledarskribenten Adam Cwejman i en artikel mot de befängda idéerna om att vi inte ska skaffa barn för att rädda klimatet tar Nederländerna som ett exempel på en framtida livsmedelsförsörjning är det därför ett dåligt val av modell. Nederländerna är i verkligheten ingen större exportör eller producent av livsmedel som vi faktiskt äter och lever på. Nederländerna kan inte tas som ett exempel på ett land som kan visa hur vi ska göra för att kunna försörja en allt större befolkning på jorden med mat.

I sin iver att odla mer blommor, tomater och kryddor har Nederländerna också utrotat Europas största lekbestånd av ansjovis genom att dämma upp Zuiderzee, skapa Ijsselmeer och återvinna jordbruksmark från den senare sjön genom torrläggning. Sannolikt bidrog ansjovisfisket till mer innehållsrik och näringsrik mat än jordbruket på samma yta gör idag.