Narkotikabruket är inte större än någonsin tidigare

I en artikel i DN påstås det att narkotikabruket är större än nånsin i Sverige. Detta enligt en avdelningschef på CAN, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning och en rapport från samma organisation. Men det finns faktiskt inga belägg för påståendet.

Antalet beslag av narkotika har dock ökat mycket kraftigt, ökningen gäller dock i huvudsak cannabis och narkotiklassade läkemedel. Antalet beslag av kokain har ökat något medan antalet beslag av amfetamin och heroin minskat. Men antalet beslag säger ingenting om konsumtionen av narkotika, ingenting om det är vanligt eller inte. Antalet beslag styrs helt av hur polisen arbetar. Det avspeglar inte den verkliga brottsligheten.

Jämförelserna med 1970-talet är också helt orimliga. Det överväldigande antalet beslag handlar om innehav för eget bruk. Också mängderna påverkas av dessa beslag. På 1970-talet gjordes inga sådana beslag då det på den tiden var helt lagligt att ha narkotika för eget bruk. Smugglingen bestod också till stor del av införsel av små mängder ofta. De kurvor som CAN presenterar i sin rapport om drogutvecklingen är därför helt felaktiga. De är helt enkelt irrelevanta. Vi kan bara jämföra den historiska utvecklingen sen 1990-talet. Allt annat är missvisande.

Dessutom måste vi ta hänsyn till att andelen marijuana ökat och andelen hasch minskat när det gäller cannabis. 10 kilo hasch motsvarar många fler kilo marijuana. CAN:s diagram över kvantiteten beslagtagen cannabis är därför helt orimliga. Sannolikt har beslagen egentligen inte ökat alls.

Det kan dock ändå vara så att tillgången på cannabis ökat i Sverige, men CNAS rapport är inget som helst bevis för att så är fallet.

CAN:s uppskattningar vinsten på cannabishandeln handlar om åskilliga miljoner, maximalt kanske 50-100 miljoner. Hela vinsten från cannabishandeln motsvarar vinsten på 1-4 bedrägerier eller 1-4 värdetransportrån. Det är därför uppenbart att cannabishandeln inte kan var det som driver gängvåldet. De största vinsterna görs dessutom i grossistledet och gängvåldet sker bland de som är inblandade i detaljistledet. Det är betydligt mer troligt att det idag är främst bedrägerier av olika slag som ligger bakom våldet i gängmiljöer. Denna verksamhet är inte heller i lik stort behöv av lugn och ro som narkotikahandel. Skjutningar ger polisuppmärksamhet vilket är dåligt för knarkhandeln men inte spelar nån som helst roll för bedrägeriverksamhet.

Det är helt enkelt orimligt att cannabishandeln har nån större betydelse för våldet mellan gängen. Det finns även andra anledningar till att så sannolikt inte kan vara fallet. Om det vore så att cannabishandeln skulle vara våldsdrivande skulle de flesta andra länder har mer gängvåld än Sverige då cannabis är mycket vanligare där. Så är inte fallet.

CAN har också undersökt användningen av droger i befolkningen. Det handlar om frågeundersökningar (en av dem är skolundersökningen om droger) och kan i detta sammanhang anses ge en bättre bild av utvecklingen. Det finns i sådana undersökningar ingen som helst ökning av narkotikabruket i Sverige sen 1990-talet eller jämfört med 1970-talet. Sen 1970-talet är det istället snarast en minskning,

År 2018 uppgav 13 % av befolkningen 16–84 år att de någon gång använt cannabis. Detta är en något högre nivå jämfört med undersökningsperiodens början (11 %) vilket var 2004. Dvs i praktiken ingen ökning alls. Idag är det generationen som var unga på 1970-talet som utgör den äldre delen av befolkningen. De flesta av dem har använt cannabis någon gång. De befolkningsgrupper där ingen hade prövat cannabis ingår inte längre i underlaget. Något som per automatik ger en ökning av andelen av befolkningen 16–84 år som uppger att de prövat cannabis.

Sen 1990-talet finns inte heller någon egentlig ökning av antalet narkotikarelaterade dödsfall. 25% 1990, 25% idag med en svacka på 1990-talet men ingen ökning sen 2010. Detta säger dock mer om vilken narkotika som använts. Heroin gav fler dödsfall förr och narkotikaklassade läkemedel har gett fler dödsfall sen 2010. Antalet vårdade i slutenvård med narkotikarelaterad huvuddiagnos har inte heller ökat sen 2010 eller jämfört med år 1990. Jämfört med 1995 finns dock en ökning. Att antalet misstänkta för narkotikabrott ökat säger däremot ingenting om utvecklingen av narkotikabruk eller missbruk. Det säger bara nånting om hur polisen arbetar och är en helt meningslös uppgift om det är bruk och missbruk som ska diskuteras.

Det är helt klart att narkotikabruket i Sverige inte är större än någonsin. Det är klart mindre än på 1970-talet, högre än på 1980-talet och jämförbart med narkotikabruket i slutet av 1990-talet.