Corona – snabb smittspridning i Stockholmsområdet

Västra Götaland fick sitt första coronafall en dag innan Stockholm. Antalet fall har i de flesta länder ökat i ungefär samma takt efter det första fallet men i Västra Götaland har smittspridningen inte ökat i den takten. I Stockholms län liksom länen runtomkring, Uppsala län och Södermanlands län, går smittspridningen däremot lika snabbt som i de flesta europeiska länder.

Även i vintersportområden dit det åker många stockholmare såsom Åre i Jämtland går smittspridningen lika fort som i Stockholmsområdet. Uppenbart handlar det om tydligt oansvarigt beteende av stockholmare som har lite mer pengar än den genomsnittlige svensken. Rika människor tog smittan från alperna till Sverige och sen har de spridit den vidare genom oansvarigt uppförande. Int roligt alls.

I Östergötland går smittspridningen ännu snabbare än i Stockholmsområdet. Eventuellt beroende på att smittan där kommit in på ett sjukhus genom en läkare vilket dock förnekas av sjukvården i Östergötland. Men nån förklaring måste det finnas till den extremt snabba smittspridningen i länet.

Särskilt långsamt går smittspridningen i Västra Götaland, Värmland, Halland, Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Västernorrland och Gotlands län. Orsaken den långsamma smittspridningen i de södra och västra delarna av Sverige är mycket oklar.

De senaste 7 dagarna har det varit 610 nya konstaterade fall i Stockholms län jämfört med 69 nya fall i Västra Götaland. Under samma tid har Östergötland haft 105 konstaterade nya fall, Södermanland 71 nya fall, Uppsala 44 nya fall, Skåne 36 nya fall och Halland 19 nya fall.

De som dör är inte bara snedfördelade åldersmässigt utan också klassmässigt. Dödligheten är större bland fattiga trångbodda äldre än bland rika äldre. Det finns i allmänhet fler underliggande sjukdomar hos fattiga.

Läs mer:

 

 

 

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!