Exotiseringen av gruvindustrin

Huvuddelen av världens malmer och metaller bryts i stora gruvor med stor maskiner och få arbetare. De kan orsaka stora miljöproblem och innebär att arbetskraft utnyttjas men de kan lika gärna vara utan stor miljöproblem och bra arbetsplatser. Men när det görs reportage om gruvindustrin så handlar det ofta om små gruvor i fattiga länder där fattiga människor på eget initiativ och rent hantverksmässigt bryter malmen. Sådan gruvor är livsfarliga med fruktansvärda arbetsförhållanden. Dessutom ger de mycket låga inkomster för de som bryter malm på sådant sätt.

Men den typen av gruvor och den typen av produktion står för en mycket liten del av världens gruvproduktion. Men det är alltid sessa gruvor som porträtteras när det skrivs om metaller och gruvbrytning. Må det vara niob och tantal (som tillsammans ibland kallas coltan) eller guld som i ett reportage i GP. Sådan rapportering ger en skev och exotiserande bild av världens gruvindustri. Den typen av guldgruvor som beskrivs i GP-reportaget står för en obetydlig del, en mycket liten del av världens guldproduktion och har egentligen ingen som helst relevans i förhållande till världens guldhandel eller smyckesindustrin. GP-reportaget ger därför en skev bild av verkligheten. Även om det beskriver en fruktansvärd situation i de aktuella småskaliga gruvorna i Kenya.

Grasberg-gruvan i Indonesien, 2007. Världens största guldgruva. Huvuddelen av världens guld kommer från sådana här gruvor. Bild: Alfindra Primaldhi. Licens: CC BY 2.0

I 100 år fram till 2000-talet dominerades guldproduktionen av stora underjordiska gruvor i Sydafrika. Men idag är de största guldproducenterna i tur och ordning Kina, Australien, Ryssland, USA, Kanada, Peru, Indonesien, Ghana, Sydafrika och Mexiko. Stora dagbrottsgruvor dominerar totalt malmproduktionen.

Kvicksilver används inte när guld ska utvinnas ur malmen från dessa gruvor utan det är bara vid hantverksmässig guldbrytning som kvicksilver används. Några gruvor av denna typ tycks inte de som gjort reportaget i GP, Susanne Walström och Anette Nyqvist, ha besökt. Trots att de står för nästan all guldproduktion i världen. Hantverksmässig gruvbrytning finns i bland annat Burkina Faso, Colombia, Ghana, Guyana, Indonesia, Kenya, Mexico, Peru, Mongoliet och Filippinerna.

Ill: Plazak Licens: CC BY-SA 3.0

Läs också:

Inte troligt att din mobil innehåller konfliktmineral