Erik Haking – en dumbom som inget vet om Internationalen eller trotskism

Erik Haking heter en person som skrivit en recension av Per Leanders bok om Lenin i Flamman. Det är en helt okej recension men i slutet av den spårar Haking ut i ett korkat, felaktigt och obegripligt angrepp på nåt han kallar trotskism.

Detta för att Per Leander arbetar på tidningen Internationalen som ges ut av tankesmedjan Socialistisk Politik vars medlemmar i allmänhet också är medlemmar i Vänsterpartiet. Inom Vänsterpartiet driver dessa medlemmar en linje som går ut på att stärka folkrörelserna och se det som dess som det viktigaste för en vänsterorganisation.

Socialistisk Politik är som organisation också medlem i Fjärde Internationalen vilket idag är en av världens största internationella vänsterorganisationer med huvudkontor i Paris samt skolor och utbildningscentrum i Islamabad, Manila och Amsterdam. Haking har ingen aning om detta och har alltså åsikter om något han inte vet nånting om. Fjärde internationalen precis som Socialistiska Politik är i motsats till vad Haking tror inte kända för splittringar. Utan de senaste 20-30 åren har prägeln snarare varit fusioner och inriktning på breda partier och breda rörelser. Dessutom är inställningen till Sovjetsystemet och stalinismen mycket mer komplex än vad Haking har en aning om. Fjärde Internationalen som helhet är antileninistisk, förespråkare av flerpartisystem och omfattande ekonomisk demokrati. Vänsterpartiet som sådant har ingen som helst internationell förankring vid sidan av arbetet i det nyliberala EU-parlamentet. Partiledningen verkar ibland ens inte vara socialister. Fast så är det förstås inte.

Trotskijs betydelse är betydligt mindre än vad Haking tror. Det är väldigt sällsynt att någon i Fjärde Internationalen kallar sig trotskist utan det vanliga är att man kallas och kallar sig revolutionär socialist. Och nej, vi har ingen syndafallsmyt och 1927 är inte nån vattendelare. Det är bara i Hakings fantasi det fungerar på det sättet och han är ju uppenbarligen ingen trotskist. Vad nu det är? Det är väl bekvämats för Haking själv att hålla sig till fantasier för han är ju uppenbart rädd för verkligheten. På nåt annat sätt kan inte hans totala urspårning i slutet av recensionen förklaras.

Slutligen, Per Leander är så vitt jag vet inte medlem i Socialistisk Politik och jag tror inte att han kallar sig trotskist eller ens identifierar sig med det som kallas trotskism. Och jag tror inte på något sätt han är bitter. Haking inbillar sig saker som inte finns där. Haking kallas kulturredaktör på Flamman och förhållandet till det är han förvånansvärt okunnig och obildad.

Läs mer:

Köp boken om Lenin från Adlibris

Köp boken om Lenin från Bokus