Åtal för bidragsbrott och bedrägeri i Stockholms län

Den 12 oktober åtalades åtta personer i ett omfattande assistansbedrägeri i Stockholms län. Åtalet rör mångmiljonbelopp. Det innefattar grovt bidragsbrott, medhjälp till grovt bidragsbrott, grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott.

Den huvudåtalade är en man från norra delen Stockholms län. Han misstänks på olika sätt ha gett överdrivna och felaktiga uppgifter om sitt hälsotillstånd och därmed behov av assistans.

Detta misstänks ha lett till felaktigt utbetalade belopp på upp till 18 miljoner kronor i assistansersättning. Det assistansbolag som arbetat åt honom har också ägts av nära anhöriga. Flera av de som avlönats som assistenter har också varit anhöriga till mannen.

 Välfärdsbrott rör sig ofta om mångmiljonbelopp

– Det rör sig inte sällan om mycket stora penningbelopp när det gäller brotten mot våra välfärdssystem. I detta fall har det misstänkta bedrägeriet skett under många år och flera personer omfattas i det nu väckta åtalet, säger Per Wedsmark, vid bedrägerisektionen hos polisen i region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Polisens bedrägerisektion, gruppen för välfärdsbrott, vid regionala utredningsenheten i region Stockholm har arbetat med ärendet det senaste året. Arbetet har bland annat inneburit att polisen spanat utanför mannens tillfälliga bostad i norra Stockholms län. Det har lett till material som visar att mannens funktionsnivå är avsevärt högre än vad intygen beskriver. Detta har också styrkts genom bilder och filmer i beslagtagna mobiltelefoner.

Den brottsperiod som åtalet omfattar är åren 2011 till 2020. Under den aktuella perioden har mannen haft ett bedömt assistentbehov upp till över 20 timmar per dygn. Hjälpbehovet har bedömts som i det närmast totalt under vissa tidsperioder.

Förutom att ha lämnat oriktiga uppgifter om sitt hälsotillstånd och sina behov av hjälp har den assistans som getts inte heller utförts i den omfattning som uppgivits i assistansräkningarna.

En av de åtalade har långa tider befunnit sig utomlands

Mannen/brukaren har också varit utomlands under längre perioder. Även under denna tid har det tagits ut assistentersättning trots att assistenterna som uppgetts ha arbetat inte varit med utomlands.

Det har också kunnat visas på oegentligheter i den assistans som rapporterats in från familjemedlemmar. De har samtidigt som de uppgivit att de utfört assistentuppgifter jobbat på andra ställen eller ägnat sig åt andra dokumenterade aktiviteter.

Läs mer om välfärdsbrott:

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!