Sveriges största vattenkraftverk

Vattenkraften är basen i Sveriges elsystem. Majoriteten av elen i Sverige produceras i vattenkraftverk. De flesta vattenkraftverk från 1950-talet och fram till slutet av 1970-talet. Några stycken lite större byggdes dock redan i början av 1900-talet tillsammans med mängder av små.

Exempelvis Hissmofors i Indalsälven 1897, Olidan i Göta älv 1914, Porjus i Lule älv 1915, Älvkarleby i Dalälven 1917, Lilla Edet i Göta älv 1926 och Hammarforsen i Indalsälven 1928,  Karseforsen i Lagan år 1930, Vargön i Göta älv 1934, Krångede i Indalsälven år 1936 och Stadsforsen i Indalsälven 1939. Harsprånget i Lule älv påbörjades redan 1919 men var inte färdigt förrän 1952.

Installerad effekt

Vattenfall är Sveriges absolut största vattenkraftproducent med cirka 7 900 MW installerad elektrisk kapacitet, följd av Fortum (1 800 MW), Uniper (1 800 MW), Statkraft (1 300 MW) och Skellefteå Kraft (655 MW).

Lule älv har en installerad effekt på 4 396 MW. Produktionen var 14,9 TWh år 2020. Ångermanälven var tvåa med 13,9 TWh (inkl. Faxälven). Efter dessa två följer Indalsälven med 10,8 TWh, Ume älv med 9,2 TWh, Dalälven 5,0 TWh, Göta älv cirka 4 (inkl. alla biflöden), Skellefte älv 3,9, Ljusnan 3,5 och Ljungan 2,0.

Porjus. Bild: Vattenfall

Sveriges största vattenkraftverk efter installerad effekt, namn, huvudälv, installerad effekt i MW, ägare
 1. Harsprånget, Lule älv, 818, Vattenfall (977 MW total installerad effekt men ett aggregat används inte)
 2. Stornorrfors, Ume älv, 599, Vattenfall (74,15%) och Umeå kommun (25,85%)
 3. Letsi, Lule älv, 483, Vattenfall
 4. Messaure, Lule älv, 463, Vattenfall
 5. Porjus, Lule älv, 417, Vattenfall (480 MW total installerad effekt men de gamla aggregaten används inte)
 6. Ligga, Lule älv, 342, Vattenfall
 7. Vietas, Lule älv, 325, Vattenfall
 8. Ritsem, Lule älv, 304, Vattenfall
 9. Trängslet, Dalälven, 300, Fortum
 10. Kilforsen, Ångermanälven, 296, Vattenfall
 11. Porsi, Lule älv, 282, Vattenfall
 12. Krångede, Indalsälven, 248, Fortum
 13. Harrsele, Ume älv, 223, Statkraft (50,57%) och Holmen Energi (49,43%)
 14. Gallejaur, Skellefte älv, 220, Vattenfall
 15. Seitevare, Lule älv, 214, Vattenfall
 16. Laxede, Lule älv, 207, Vattenfall
 17. Hjälta, Ångermanälven, 178, Uniper
 18. Bergeforsen, Indalsälven, 174, Vattenfall (60 %) och Uniper (40 %)
 19. Hojum, Göta älv, 170, Vattenfall
 20. Lasele, Ångermanälven, 165, Vattenfall
 21. Sällsjö, Indalsälven, 160, Skellefteå Kraft
 22. Forsmo, Ångermanälven, 158, Vattenfall och Statkraft
 23. Akkats, Lule älv, 157, Vattenfall
 24. Ramsele, Ångermanälven, 157, Uniper
 25. Långå, Ljusnan, 156, Fortum
 26. Hölleforsen, Indalsälven, 151, Vattenfall
 27. Midskog, Indalsälven, 143, Vattenfall
 28. Stadsforsen, Indalsälven, 142, Vattenfall
 29. Kvistforsen, Skellefte älv, 140, Statkraft
 30. Moforsen, Ångermanälven, 139, Uniper
 31. Storfinnforsen, Ångermanälven, 132, Uniper
 32. Stalon, Ångermanälven, 130, Vattenfall
 33. Korsselbränna, Ångermanälven, 130, Statkraft
Elproduktion

Storleken på vattenkraftverk kan dock även mätas på annat sätt. Exempelvis hur mycket som produceras per år. Kraftverk som ligger långt ner i älvsystem producerar mer per år i förhållande till installerad effekt, Framförallt om de har ett jämnare flöde med rejäla vattenmagasin.

Göta älv har det överlägset största vatennmagasinet som dessutom är i huvudsak naturligt, Vänern. I övrigt har Lule älv mycket stora vattenmagasin medan älvar längre söderut i Sverige tenderar att ha mindre vattenmagasin och dessutom med mindre variationer i lagrad vattenmängd.

Vattenkraften långt upp i Lule älv kan producera väldigt mycket periodvis medan kraftverken nedströms i älvarna producerar mer jämnt över året vilket gör att de inte behöver lika mycket installerad effekt. De har därför en högre utnyttjandegrad.

En del vattenkraftverk används i stor utsträckning till att hantera den så kallade balansen, dvs ser till att frekvensen i elnätet ligger på en korrekt nivå. Dessa vattenkraftverk har snabba förändringar i hur mycket som produceras.

Stornorrfors. Bild: Vattenfall

Sveriges största vattenkraftverk efter produktion, namn, huvudälv, årsproduktion i MWh, ägare
 1. Stornorrfors, Ume älv, 2 298, Vattenfall (74,15%) och Umeå kommun (25,85%)
 2. Harsprånget, Lule älv, 2 131, Vattenfall
 3. Letsi, Lule älv, 1 850, Vattenfall
 4. Messaure, Lule älv, 1 827, Vattenfall
 5. Krångede, Indalsälven, 1 570, Fortum
 6. Hojum och Olidan, Göta älv, 1 260, Vattenfall
 7. Porjus, Lule älv, 1 233, Vattenfall
 8. Porsi, Lule älv, 1 145, Vattenfall
 9. Vietas, Lule älv, 1 123, Vattenfall
 10. Hjälta, Ångermanälven, 1 005, Uniper
 11. Lasele, Ångermanälven, 1 002, Vattenfall
 12. Kilforsen, Ångermanälven, 970, Vattenfall
 13. Harrsele, Ume älv, 970, Statkraft (50,57%) och Holmen Energi (49,43%)
 14. Ramsele, Ångermanälven, 869, Uniper
 15. Laxede, Lule älv, 855, Vattenfall
 16. Stadsforsen, Indalsälven, 841, Vattenfall
 17. Ligga, Lule älv, 791, Vattenfall
 18. Seitevare, Lule älv, 787, Vattenfall
 19. Bergeforsen, Indalsälven, 735, Vattenfall (60 %) och Uniper (40 %)
 20. Forsmo, Ångermanälven, 730, Vattenfall och Statkraft
 21. Midskog, Indalsälven, 725, Vattenfall
 22. Hölleforsen, Indalsälven, 720, Vattenfall
 23. Gallejaur, Skellefte älv, 705, Vattenfall
 24. Trängslet, Dalälven, 680, Fortum
 25. Moforsen, Ångermanälven, 641, Uniper
 26. Kvistforsen, Skellefte älv, 600, Statkraft
 27. Akkats, Lule älv, 565, Vattenfall
 28. Bastusel, Skellefte älv, 557, Vattenfall
 29. Stalon, Ångermanälven, 548, Vattenfall
 30. Storfinnforsen, Ångermanälven, 543, Uniper
 31. Höljes, Göta älv, 533, Fortum
 32. Älvkarleby, Dalälven, 530, Vattenfall
 33. Krokströmmen, Ljusnan, 522, Fortum?? och Holmens Energi (9%) med flera??

Fallhöjder

Fallhöjden i de flesta svenska kraftverk är ganska liten men det finns några med stor fallhöjd. De flesta kraftverk med hög fallhöjd ligger långt upp i älvsystemen. De har ofta låg utnyttjandegrad då vattnet inte räcker till för kontinuerlig drift.

I ett par fall är det pumpkraftverk varav bara ett används som pumpkraftverk idag. Pumpkraftverk och deras dammar fungerar bra för att lagra energi för att jämna ut produktionen av el. Det är ett bara komplement till vindkraft och solceller.

Även stora vattenmagasin fungerar bra för lagra energi. I Sverige finns de största konstgjorda vattenmagasinen i Lule älv medan de största naturliga, dvs sjöar, finns i Göta älv, Daläven, Indalsälven samt Stockholms ströms och Motala ströms vattensystem.

Juktan. Bild: Vattenfall

Sveriges största vattenkraftverk efter fallhöjd, namn, huvudälv, fallhöjd i meter, ägare
 1. Stensjön, Indalsälven, 318, Stensjöns Kraft
 2. Juktan, Ume älv, 275, Vattenfall. Byggt som pumpkraftverk men används inte som det idag. Fallhöjd 88 meter som vanligt kraftverk.
 3. Tåsan, Göta älv, 269, Fortum 40%
 4. Olden, Indalsälven, 261, Statkraft
 5. Gejmån, Ume älv, 250, Vattenfall
 6. Långå 2, Ljusnan, 216, Fortum
 7. Näckåfall (Näckån), Göta älv, 212, Näckåns Energi
 8. Duved, Indalsälven, 205, Jämtkraft
 9. Stalon, Ångermanälven, 199, Vattenfall
 10. Sällsjö, 194, Skellefteå Kraft
 11. Sillre, Indalsälven, 193, Vattenfall
 12. Letten, Göta älv, 191, Fortum. Pumpkraftverk.
 13. Seitevare, Lule älv, 182, Vattenfall
 14. Ritsem, Lule älv, 173, Vattenfall
 15. Trängslet, Dalälven, 142, Fortum
 16. Letsi, Lule älv, 135, Vattenfall
 17. Långå 1, Ljusnan, 129, Fortum
 18. Torpshammar, Ljungan, 123, Vattenfall
 19. Huskvarna, Motala ström, 116, Jönköpings Energi
 20. Korsselbränna, Ångermanälven, 113, Statkraft
 21. Linnvasselv, Ångermanälven, 108, Brännälvens Kraft
 22. Harsprånget, Lule älv, 107, Vattenfall
 23. Östvalla, Dalälven, 106, Malungs Elverk
Läs mer: