Sveriges största vattenmagasin

Det enskilt största reglerbara vattenmagasinet i Sverige är Áhkájávrre (Akkajaure, Suorvadammen). Totalt kan magasinet lagra vatten motsvarande 6,4 TWh. När det gäller vattenmängd är dock Vänern betydligt större men bara en liten del av Vänerns vatten är reglerbart. Regleringen av Vänern och Göta älv måste också ta hänsyn till översvämningsrisker, sjöfartens behov av vatten i kanalen, saltvatteninströmning via Nordre älv och Göteborgs dricksvattenförsörjning.

Det finns flera typer av vattenmagasin som används för lite olika sorters reglering. De som är till för att lagra vatten under lång tid och som regleras över året, så kallad säsongsreglering och årsreglering. Dessutom de som är till för korttidslagring och veckoreglering vilka i allmänhet ligger ihop med kraftverken. Den tredje typen är vattenmagasinen vid pumpkraftverken som har lite specialfunktioner. De stora magasinen är till för långtidslagring och årsreglering. En del av dem, det gäller i huvudsak de som ligger i Lule älv, används också för korttidsreglering vid stort effektbehov.


Svenska vattenmagasin efter mängd vatten, namn, älv, miljoner kubikmeter vatten
 1. Vänern, Göta älv, 9 400
 2. Áhkájávrre (Akkajaure), Lule älv, 6 000
 3. Tjaktjajávrre (Tjaktjajaure), Lule älv, 1 675
 4. Storsjön, Indalsälven, 1 254
 5. Sádijávrre (Satisjaure), Lule älv, 1 240
 6. Torrön, Indalsälven, 1 180
 7. Storuman, Ume älv, 1 101
 8. Trängslet, Dalälven, 880
 9. Gardiken, Ume älv, 871
 10. Storavan-Uddjaur, Skellefte älv, 778
 11. Hornavan, Skellefte älv, 753
 12. Rebnisjaure, Skellefte älv, 740
 13. Håckren, Indalsälven, 700
 14. Siljan-Orsasjön, Dalälven, 658
 15. Siiddasjávri (Sitasjaure), Lule älv, 640
 16. Porjusselet, Lule älv, 632
 17. Kvarnbergsvattnet, Ångermanälven, 625
 18. Sädvvájávrre (Sädvajaure), Skellefteälven, 605
 19. Vojmsjön, Ångermanälven, 594
 20. Storjuktan, Ume älv, 577
 21. Limingen, Ångermanälven, 560 (ligger i Norge)
 22. Malgomaj, Ångermanälven, 554
 23. Kallsjön, Indalsälven, 502
 24. Ströms vattudal, Ångermanälven, 495
 25. Lossen, Ljusnan, 494
 26. Blåsjön, Ångermanälven, 490
 27. Skalka, Lule älv, 460
 28. Ransaren, Ångermanälven, 414
 29. Flåsjön-Grucken, Ljungan, 400
 30. Abelvattnet, Ume älv, 398
 31. Holmsjön-Leringen, Ljungan, 357
 32. Överuman, Ume älv,  357
 33. Dabbsjön, Ångermanälven, 337
 34. Ströms vattudal, Ångermanälven, 331
 35. Flåsjön, Ångermanälven, 330
 36. Höljes, Göta älv, 270
 37. Juveln, Indalsälven, 269
 38. Storsjouten, Ångermanälven, 264
 39. Tåsjön, Ångermanälven, 262
 40. Borgasjön, Ångermanälven, 249
 41. Kultsjön, Ångermanälven, 246
 42. Grundsjöarna, Ljusnan, 240
 43. Svegsjön, Ljusnan, 237
 44. Anjan, Indalsälven, 210
 45. Ajaure, Ume älv, 209

När det gäller mängden lagrad energi så saknas uppgifter om Skellefteälvens och Ljungans reglermagasin.

Svenska vattenmagasin efter lagrad energi, namn, älv, GWh
 1. Áhkájávrre (Akkajaure), Lule älv, 6 461
 2. Tjaktjajávrre (Tjaktjajaure), Lule älv, 1 925
 3. Sádijávrre (Satisjaure), Lule älv, 1 410
 4. Torrön, Indalsälven, 1 099
 5. Vänern, Göta älv, 1 039
 6. Siiddasjávri (Sitasjaure), Lule älv, 973
 7. Storuman, Ume älv, 911
 8. Storsjön, Indalsälven, 857
 9. Gardiken, Ume älv, 794
 10. Håckren, Indalsälven, 789
 11. Trängslet, Dalälven, 696
 12. Abelvattnet, Ume älv, 632
 13. Porjusselet, Lule älv, 583
 14. Limingen, Ångermanälven, 547 (ligger i Norge)
 15. Storjuktan, Ume älv, 545
 16. Ransaren, Ångermanälven, 532
 17. Lossen, Ljusnan, 506
 18. Blåsjön, Ångermanälven, 499
 19. Vojmsjön, Ångermanälven, 464
 20. Kvarnbergsvattnet, Ångermanälven, 453
 21. Malgomaj, Ångermanälven, 442
 22. Överuman, Ume älv, 425
 23. Dabbsjön, Ångermanälven, 327
 24. Kultsjön, Ångermanälven, 315
 25. Grundsjöarna, Ljusnan, 295
 26. Storsjouten, Ångermanälven, 275
 27. Stensjöarna, Indalsälven, 255
 28. Borgasjön, Ångermanälven, 241
 29. Ajaure, Ume älv, 216
 30. Siljan-Orsasjön, Dalälven, 211
 31. Flåsjön, Ångermanälven, 205
 32. Anjan, Indalsälven, 203

Läs mer: