Antalet telefonbedrägerier på rekordhöga nivåer

Antalet vishingbedrägerier, dvs bedrägeri där personer via telefon försöker lura av den uppringde koder och login, fortsätter öka från redan höga nivåer. Polisen går nu ut i en digital kampanj för att stärka allmänhetens förmåga att skydda sig.

Antalet anmälningar för det totala antalet bedrägerier minskar. Men de så kallade vishingbedrägerierna går tvärtemot utvecklingen. De har den senaste tiden fortsatt öka från en redan hög nivå. Under perioden januari till november 2021 har ökningen av antalet anmälningar varit över 60 procent jämfört med samma period 2020. Månaderna september, oktober och november 2021 var det 1 260 anmälningar per månad Det är det högsta antalet anmälningar per månad någonsin.

– Det är en mycket allvarlig utveckling att antalet vishingärenden fortsätter öka. Bedragarna hittar ständigt nya sätt att lura av personer sina tillgångar och i de här bedrägerierna utnyttjar bedragarna luckor i de tekniska systemen och allmänhetens bristande kunskap om hur systemen fungerar, säger Lotta Mauritzson på nationellt bedrägericenter, i ett pressmeddelande.

Vem som helst kan drabbas

Bedragarna riktar ofta in sig på olika grupper för olika typer av bedrägerier. Vid telefonbedrägerier fokuserar bedragarna främst på personer som är 70 år och äldre för att försöka komma åt deras konton och tillgångar. Yngre personer utsätts oftare för kortbedrägerier, annonsbedrägerier och identitetsbedrägerier.

– Vi arbetar kontinuerligt med att informera allmänheten för att öka medvetenheten och därmed förmågan att motstå bedrägeriförsök, men det måste till mer tekniska lösningar för att försvåra ännu mer för bedragarna. Vi för dialoger med myndigheter, privata aktörer och produktägare för få till mer säkra tjänster och produkter, säger Lotta Mauritzson.

För att försvåra för bedragarna har exempelvis vissa banker infört begränsningar i sina tjänster, som karenstider för nya tjänster, beloppsgränser och monitorering av betalmönster.

Tips och råd till allmänheten
  • Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som oväntat kontaktar dig.
  • Lämna aldrig ut koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Någonsin. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.
  • Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet.
  • Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig.
  • Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank omgående. Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet.

Läs mer om bedrägerier

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!