LKAB ska producera fosfor och sällsynta jordartsmetaller

Biprodukter från järnmalmsbrytningen ska utvinnas genom innovativa cirkulära och fossilfria processer. LKAB kan enligt dem själva öka Europas självförsörjning av de kritiska råvarorna fosfor och sällsynta jordartsmetaller som behövs för ett hållbart jordbruk och en grön omställning. Den nya produktionsanläggningen ska vara i drift 2027. Enligt LKAB kan den kan medföra investeringar på upp till 10 miljarder kronor och kan skapa mer än 500 jobb.

Produktion i Luleå

Produktion i Luleå

I ett första steg ska apatitkoncentrat utvinnas i Kiruna och Gällivare/Malmberget. Detta fraktas sedan med järnväg till industriparken i Luleå där apatitkoncentratet löses upp. Därefter avskiljs fosfor, jordartsmetaller och fluor. Som biprodukt produceras gips.

— Vi har utvärderat flera orter i Sverige och Norge för placeringen av den cirkulära industriparken. Luleå erbjuder god logistik, tillräcklig markyta, elkraft, lägre kostnader, en god arbets- och bostadsmarknad samt inte minst synergier med våra befintliga verksamheter. Nu inleder vi samråd och bjuder in allmänhet och särskilt berörda som en förberedelse för våra kommande ansökningar om miljötillstånd, förklarar Leif Boström, direktör affärsområde Specialprodukter, LKAB, i ett pressmeddelande.

Samtidigt stänger LKAB inte dörren för de andra orterna då en framtida volymökning av produktionen kan medföra behov av expansion på andra platser. Men nu riktas alltså allt fokus på att utveckla industriparken i Luleå.

— LKAB är viktigt för Luleå, och Luleå är viktigt för LKAB. Vi har en mer än 100-årig historia i staden och tätt samarbete med till exempel SSAB och Luleå tekniska universitet. Och vi har redan idag mer än 220 anställda och huvudkontor, FoU och utskeppningshamn samt lager och produktion av insatsmedel i Luleå, konstaterar Leif Boström.

För Luleå innebär LKAB:s planerade industripark en viktig utveckling av det lokala näringslivet. Förutom stora investeringar och upp till 500 arbetstillfällen skapas ett helt nytt industriellt kluster inom kemiteknik.

Luleå kommun är mycket nöjda med LKAB:s planer:

— En mycket glädjande nyhet! LKAB:s satsning innebär många nya jobb inom en spännande framtidsbransch och att vi ytterligare stärker Luleå som ett nav för den gröna omställningen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Planerad produktion

Den planerade produktionen av fosfor på 400 000 ton motsvarar 5 gånger Sveriges behov. Fosfor/fosfater som används till konstgödsel importeras idag från Marocko, det ockuperade Västsahara och Ryssland (25% av importen). Endast 10% av behovet produceras i Sverige.

När det gäller sällsynta jordartsmetaller beräknar LKAB att produktionen blir 2 000 ton per år. Det motsvarar 30 procent av dagens import till EU. Denna import kommer främst från Kina. Sällsynta jordartsmetaller används för att tillverka starka magneter för elektriska motorer och elektriska generatorer. Magneterna används också som katalysatorer i kemiska reaktioner, exempelvis i raffinaderier inom oljeindustrin. Bränsleceller och specialiserade batterier är ett annat användningsområde för sällsynta jordartsmetaller, liksom glas och keramik för specifika applikationer.

Produktionen av fluorprodukter för kemiindustrin och medicinapplikationer beräknas bli 16 000 ton och produktionen av gips beräknas bli 650 000 ton per år vilket motsvarar hela Sveriges behov.

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!