Partierna som har en bra bostadspolitik

I dagsläget råder det bostadsbrist i 204 av Sveriges 290 kommuner, kötiderna för ett hyreskontrakt i första hand är ofta långa och trösklarna in på den ägda marknaden höga. Många unga stängs därmed ute från både den hyrda och den ägda marknaden. De hänvisas istället till en dyr och otrygg andrahandsmarknad eller till att bo kvar hemma.

Jagvillhabostad.nu har därför gjort en genomgång av de svenska partiernas bostadspolitik inför valet. Partierna har fått svara på 10 frågor om bostadspolitik. De har valt ut de saker de anser är politik som skulle gynna ungas situation på bostadsmarknaden mest, både på kort och lång sikt. Om ett parti bockade av en majoritet av kriterierna fick partiet godkänt och om de bockade av färre av kriterierna en varning. Vi har varit hårda mot så kallade “politikersvar” där partiet inte har svarat på frågan eller gett ett fluffigt svar utan någon konkret politik. I dessa fall har partiet fått underkänt oavsett om de anspelat på “bra” värden.

Svaren har sen sammanställts. Därefter har en analys gjorts där svaren bedömts som “godkänt”, “varning” eller “underkänt” utefter förbestämda kriterier. Analysen och bedömningen av godkänt, varning och underkänt bygger på förbestämda kriterier som satts upp innan de läste partiernas svar.

Det överlägset bästa partiet är Vänsterpartiet som har godkänt på 9 frågor och delvis godkänt på en punkt. Miljöpartiet har godkänt på sju frågor och delvis godkänt på tre. De två partierna jar inte underkänt på någon fråga. Socialdemokraterna är tredje bästa parti med godkänt 4 frågor, delvis godkänt på 5 och underkänt,

Sämst är Liberalerna som får underkänt på nio frågor följt av Moderaterna med underkänt på 8 frågor. Liberalerna, moderaterna, centerpartiet och kristdemokraterna har inte godkänt på en enda punkt. Däremot har de delvis godkänt på några punkter, Liberalerna på 1, Moderaterna och Centern på 3 samt Kristdemokraterna på 4. I övrig har de underkänt. Sverigedemokraterna har godkänt på 2 och underkänt på 5 frågor.

Läs också:

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!