Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs

Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren. Det visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl till ökningen är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka. Något som har förbättrat handläggningen av arbetsmiljöbrott.

Ungefär en person varje vecka dör på jobbet i Sverige. Många fler skadas på sin arbetsplats. Arbetsplatsolyckor som kan innefatta misstankar om arbetsmiljöbrott utreds initialt av polisen.

Utredningar kring arbetsmiljöbrott kräver olika expertkunskaper, och Polismyndigheten har en nära samverkan med Arbetsmiljöverket och Åklagarmyndigheten. Tillsammans har myndigheterna de senaste åren blivit effektivare i arbetet med att utreda och lagföra misstänkta arbetsmiljöbrott. Det har bland annat bidragit till att korta ner polisens utredningstid av dödsolyckor.

– Vi har blivit betydligt mer effektiva i vårt arbete med att utreda och lagföra misstänkta arbetsmiljöbrott och har numera ett strukturerat samarbete med polisen och Arbetsmiljöverket. Vi har gemensamt tagit fram tydliga riktlinjer om hur första polispatrullen på en misstänkt olycksplats säkrar, dokumenterar och samlar in bevis och fakta, säger chefsåklagare Kristina Falk Strand på Riksenheten för miljö och arbetsmiljömål i ett pressmeddelande.

– Medverkan från Arbetsmiljöverket på den misstänkta brottsplatsen och samverkan med arbetsmiljöinspektörer under förundersökningen är också framgångsfaktorer. Det gör att utredningstiden har kortats betydligt, fortsätter Kristina Falk Strand.

Arbetsplatsolyckor

Arbetsmiljöverket utreder olyckorna i förebyggande syfte och utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Oftast är en polispatrull först på brottsplatsen. Det kan leda till en förundersökning. Parallellt utreder Arbetsmiljöverket om arbetsgivaren brustit i förhållande till arbetsmiljölagstiftningens skyddskrav och kan i sådana fall göra en brottsanmälan till åklagaren, som är förundersökningsledare.

– En viktig del i att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet är effektiva utredningar och lagföring av arbetsmiljöbrott. Det är en angelägenhet för flera myndigheter och är därför beroende av god samverkan och tydliga rutiner mellan dessa myndigheter, vilket har gjort utredningsarbetet effektivare. Bland annat har utredningstiden kortats när det gäller dödsolyckor, säger Eva Nilsson, chefsjurist på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

– Kunskapsutbyte och gemensamma utbildningar är en annan viktig del i att använda våra gemensamma resurser i kampen mot arbetsmiljöbrott på ett effektivt och bra sätt. Vi ser att handläggningstiden för dödsolyckor som sker i arbetet, från det att en olycka har inträffat till dess att åtal väckts, i de fall det finns misstanke om arbetsmiljöbrott har kortats. Vår handläggningstid understiger i de flesta fall 12 månader och det är mycket bra, säger Elisabeth Lewin, sakkunnig jurist på Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivare kan dömas till både personligt ansvar och bötesstraff för företaget, dvs. företagsbot. 2017 beslutades om 52 lagföringar för personligt ansvar och företagsbot. 2021 var motsvarande siffra 114.

Genom lagändring från 1 januari 2020 förbättrades åklagarnas möjligheter att använda företagsbot som ett effektivt instrument för att bekämpa arbetsmiljöbrottslighet.

Läs mer om arbetsmiljö