Mastodon – ett alternativ till Twitter

Mastodon är en decentraliserad mjukvara med fri och öppen källkod som används för driva mikrobloggar, med funktioner liknande de som finns på Twitter. Det kan sägas vara ett icke-kommersiellt och kooperativt alternativ till Twitter som kontrolleras av ett privat företag (Twitter Inc) som ägs av Elon Musk.

Mjukvaran används av ett antal självständiga noder, kallade ”instanser”. Varje Mastodon-användare är medlem i en specifik instans (nod, server eller community) och dessa kan sedan kopplas samman för att låta användare från olika instanser kommunicera med varandra:

Man kan välja nod efter ämnesområde eller geografiskt (eller språkligt) område. Noderna är dock alla sammankopplade i ett gemensamt nätverk, så att en användare på en nod kan följa användare på alla noder. Mastodons mjukvaras källkod är öppen och tillgänglig på GitHub. Mastodon grundades av Eugen Rochko i Tyskland, som också är mjukvarans huvudutvecklare.

Mastodon är byggt kring olika flöden eller tidslinje. De flöden du väljer att följa finns under ”Hem”, andra användare på samma instans finns under ”lokal tidsline” och andra instansers användare under ”federering” (global) tidslinje.

Mastodons noder är självständiga instanser som drivs av privatpersoner och organisationer om vartannat i en decentraliserad struktur. För att kunna skriva på Mastodon och skapa en egen tidslinje behöver användaren skapa ett konto på en Mastodon-instans eller sätta upp sin egen. Federeringen mellan servrarna går också att justera, t ex. kan europeiska instanser filtrera bort asiatiska språk ur flödet för den federerade tidslinjen. Efter att ha valt en instans går det att flytta till en annan instans om användaren önskar byta.

De olika Mastodon instanserna kallas också för servrar och det finns flera servar för svenskspråkiga.

Mastodon-servrar för svenskspråkiga, namn, antal registrerade användare, drivs av
  1. Mastodon.nu, 10 000, ideell
  2. Mastodon.se, 1 800, ideell
  3. Mastodonsweden.se, 300, ideell
  4. Fikaverse.club, 200, ideell
  5. ACC, < 50, ideell förening (Accum)

Mastodons största instans är Mastodon.social som drivs av Mastodon gGmbH non-profit. Det finns många svenskar som är registrerade där.

Läs mer:

PS. Jag har ännu inget Mastodon-konto. Men när jag skaffar ett skriver jag ett nytt inlägg.