Från kamp till karriär (s)

”Förr ville socialdemokraterna lyfta arbetarklassen, nu vill de att de ska lämna den… fram till och med Ingvar Carlsson…  syftade socialdemokratins politik till att höja och stärka arbetarklassens ställning…Under Mona Sahlin… sker… en omsvängning av socialdemokratins politik…  Istället för en politik som lyfter arbetarklassen som klass blir huvudsyftet att i största möjliga mån göra det möjligt att lämna arbetarklassen…  upprepade Sahlin närmast som ett mantra att Sverige skulle vara ett land där det var enkelt att göra ”klassresor.”

Det skriver den socialliberala professorn i statsvetenskap, Bo Rothstein, i en artikel i Aftonbladet, som publicerades för ett tag sedan; Sossarnas skifte från arbetarparti till resebyrå”. Med Sahlin och Lövén ska social mobilitet göra de möjligt för alla arbetare att göra klassresor. Därför ska alla gymnasieutbildningar ge högskolekompetens.

Sossarna försvagar med sin klassreseretorik sin sociala bas, menar Bo Rothstein. Och hur ska de arbetare som inte vill eller kan göra social karriär uppfatta den nya sossepolitiken och är den inte föraktfull mot de arbetare som inte lyfter sig individuellt i en privat klassresa. Och även om individer lämnar istället för att kämpa kollektivt, så finns ju arbetarklassen kvar och behövs. Varför inte istället satsa på att fylla det stora behovet av yrkesarbetare?

Jag instämmer helt. Som arbetare tycker jag sossepolitiken osar arbetarförakt i amerikansk tappning. Den som blir kvar i arbetarklassen ser inte sällan sig själv, och ses av många andra, som en ”förlorare”. Det fick jag klart för mig när jag liftade runt i USA.

Klasskamp eller Individkarriär

Samma socialdemokratiska utveckling från kamp till karriär präglar numera också många socialdemokratiska politiker. Politiken har gått från ideologi och idealism till karriär och kändisskap. Obekymrat byter de på sikt politik mot pengar genom en fortsatt klassresa in i näringslivet. Byter från elit i arbetarklassen till tjänare i borgarklassen.

Individuellt klassbyte istället för kollektiv kamp är också de borgerliga partiernas tankevärld. Missnöjd med ditt jobb? Strunta i gemensam facklig-politisk klassmobilisering. Lämna arbetarklassen för ett privat steg upp till medelklassen.

Därför tycker många borgerliga människor att arbetarlöner kan vara låga, speciellt för unga människor. De ska väl bara sitta i kassan på Hemköp, vara cykelbud, jobba på McDonalds några år innan de utbildar sig till ett välbetalt medelklassarbete.

Men lämnar en arbetare måste den ersättas med en ny arbetare. Arbetarindividen lämnar, arbetarkollektivet blir kvar med de löner och arbetsförhållanden de har som grupp. Men borgerliga människor tänker inte vi-klass. De tänker bara jag-individ.

Hans Norebrink, vårdarbetare 30 år

Läs mer om socialdemokraterna