Frikännande domar i mål om skott som skadade barn

Målet gäller en händelse där flera män konfronterade varandra och fyra män har varit åtalade för olika brott. Den första mannen hade en pistol och var redan på platsen när ytterligare män, varav en med pistol, kom dit i en bil. På platsen och i dess närhet fanns många andra människor och konfrontationen ledde bl.a. till att två små barn skadades av ett pistolskott. Skottet var enligt åklagaren ett skott som avlossades av misstag när en av pistolerna användes som ett tillhygge.

Frågan har bl.a. varit om den pistol som den första mannen hade var ett riktigt vapen eller en s.k. soft air gun. Vapnet har inte återfunnits och hovrätten kan av den utredning som åklagaren åberopat i form av ett avlyssnat telefonsamtal inte dra slutsatsen att det faktiskt var ett riktigt vapen. Svea Hovrätt har därför till skillnad från tingsrätten frikänt mannen från ansvar för grovt vapenbrott.

Misshandel

Vidare har två män varit åtalade för grov misshandel av den första mannen och tingsrätten dömde dem för detta. Hovrätten har gjort en annan bedömning och frågan har varit om våldet med bl.a. knytnävsslag var tillåtet på grund av nödvärn. Även om det inte är utrett att den första mannen hade ett riktigt vapen så har det för de andra männen framstått som att det var ett riktigt vapen och därmed en potentiellt livsfarlig situation.

De har därför enligt hovrätten haft rätt att använda våld för att värja sig. En av de två männen har frikänts helt medan den andre mannen dömts för misshandel då han vid ett avslutande skede fortsatt att slå den första mannen trots att han då kunnat lämna platsen. Den mannen har dömts till fängelse i två månader.

Ansvarig för skottskadorna

I den centrala delen av målet, nämligen vem som är ansvarig för att två barn skottskadades, har hovrätten prövat vem det var som hade en riktig pistol och som genom ett vådaskott orsakade att barnen skadades.

Hovrätten anser att mycket tyder på att det var den fjärde åtalade mannen men att det även finns betydande utredning som pekar ut en femte person som också var på platsen och som inte har kunnat höras i målet då denne lämnade Sverige efter händelsen. Hovrätten har därför kommit fram till att det inte går att slå fast vem av dessa två män som är ansvarig och liksom tingsrätten frikänt den fjärde man som var åtalad för detta.

Läs mer: