Göteborg – ändrad färjetrafik i södra skärgården

Västtrafik har planer på att ändra rutterna för färjetrafiken i södra skärgården. Det som de förslår liknar trafiken som den var förr, innan färjeläget Asperö östra byggdes. För Brännö innebär förslaget avsevärda förbättringar. Färjan mellan Saltholmen och Rödsten kommer att i vissa fall gå snabbare och det blir tätare trafik mellan Husvik och Styrsö vilket är bra för alla barn som går i skolan på Styrsö. Brännö är den barntätaste ön i södra skärgården.

För Asperö blir det på vissa sätt sämre men också bättre. Det blir inga turer mellan Asperö östra och Saltholmen. detta då trafiken som angör Asperö östra från Styrsö-Bratten inte fortsätter till Saltholmen. Å andra sidan blir en del av turerna mellan Asperö norra och Saltholmen snabbare. För övriga åretruntbebodda öar innebär det inga större förändringar. Men det kommer att gå snabbare mellan Vrångö och Saltholmen, Styrsö-Bratten och Saltholmen samt mellan Donsö och Saltholmen genom att Asperö östra inte angörs. För skolelever på väg till och från Styrsö blir det mesta bättre.

För flertalet sommaröar blir det inte heller nån större skillnad men för Knarrholmen och Stora Förö blir det försämringar och förbättringar. De kommer inte längre ha ha nån direktförbindelse med Saltholmen utan den som vill åka dit får byta på Styrsö Bratten. Men istället får de dagliga turer vilket inte finns idag.

Så här går linjerna idag:
  • 281 Vrångö – (Kårholmen) – (Sjumansholmen) – Donsö – (Styrsö Skäret) – Styrsö Bratten – Köpstadsö – (Asperö östra) – Saltholmen
  • 282 (Brännö Husvik) – (Vargö) – (Källö) – Styrsö – Köpstadsö – (Asperö östra) – Saltholmen
  • 283 Brännö Rödsten–Asperö norra – Saltholmen
  • 284 Saltholmen – Knarrholmen – Stora Förö – Saltholmen
Så här blir det i framtiden enligt Västtrafiks förslag:
  • 281 Vrångö – (Kårholmen) – (Sjumansholmen) – Donsö – (Styrsö Skäret) – Styrsö Bratten – Köpstadsö – (Asperö östra) – Saltholmen (turer som bara går mellan Styrsö Braten och Asperö östra går inte vidare till Saltholmen. En del turer till/från Vrångö och Donsö angör inte Styrsö-Bratten utan går direkt till Saltholmen via Styrsö-Skäret.
  • 282 Brännö Husvik – (Vargö) – (Källö) – Styrsö Tången – Styrsö Bratten – (Knarrholmen) – (Stora Förö)
  • 283 Brännö Rödsten – Asperö norra – Saltholmen

Observera att GP:s artikel om det hela innehåller flera fel, inklusive felaktigheter i kartorna