Årets bästa byggnad i Göteborg – nomineringar

Varje år får en byggaktör ta emot priset för ”årets bästa byggnadsverk” i Göteborg av kommunfullmäktiges ordförande. I år är sex byggnadsverk med i slutomgången inför att vinnaren ska utses.

Priset går till det byggnadsverk som bäst uppfyller kriterierna som Per och Alma Olssons satte upp för priset. I år har juryn valt att gå vidare med sex nominerade byggnadsverk som stod klara under 2022.

– Det är viktigt att uppmärksamma ny, bra arkitektur i Göteborg. Vi vet att det är något som engagerar göteborgarna, säger Johannes Hulter (S) i ett pressmeddelande. Han är ordförande för juryn.

Priset består av en plakett och 10 000 kronor som ska användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra. Bland senare års vinnare återfinns bland andra Brf Viva, Lindholmens tekniska gymnasium och Brudaremossens lakvattenbyggnad.

De nominerade är:
 • Ekmansgatan 5
  Byggaktör: TB-gruppen
  Arkitektkontor: Inobi och Albert Svensson
 • Fjällbo Park
  Byggaktör: Egnahemsbolaget
  Arkitektkontor: Radar arkitektur
 • Härlandatjärnskolan
  Byggaktör: Stadsfastighetsförvaltningen Göteborgs Stad
  Arkitektkontor: Fredblad arkitekter
 • Kaparen
  Byggaktör: Göteborgsfamiljen
  Arkitektkontor: Okidoki
 • Kvarteret Borgh
  Byggaktör: F O Peterson
  Arkitektkontor: Krook & Tjäder
 • Sannaparken
  Byggaktör: HSB Göteborg
  Arkitektkontor: What!
Per och Alma Olssons fond

Per och Alma Olssons fond för årets byggnad skapades genom en donation av grosshandlarparet 1926. Priset ska gå till den ”den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav”. Priset började delas ut 1965.

Läs mer:

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!