Palestina – att angripa civila är aldrig rätt

Det är aldrig rätt att angripa civila på det sätt som Hamas gjort när de angrep Israel. Det är heller aldrig rätt att angripa civila på det sätt Israel gjort och gör när de spärrar in och isolerar folk i Gaza-remsan, när de terrorbombar Gaza eller när de angriper och mördar folk på Västbanken eller i Jerusalem och Hebron. Sådant kan aldrig försvaras.

Vi kan förstå varför Hamas agerar på det viset. Det är en fascistisk, islamistisk, nationalistisk och antisemitisk organisation som tog makten i Gaza med våld. De vill inte ha en lösning av Israel-Palestinakonflikten som inbegriper den judiska befolkningen i området. De vill att Israel ska upphöra som stat. Decennier av israeliskt förtryck mot palestinierna har dessutom skapat att stöd i det palestinska folket för Hamas. Framförallt i Gaza-området medan stödet inte är lika stort på Västbanken, i Jerusalem eller i Israel.

Vi kan också förstå varför Israel agerar som de gör. De vill inte ha en lösning av konflikten som inbegriper den palestinska befolkningen. De vill fördriva alla palestinier och ockupera hela Palestina. Situationen har förvärrats av att Israel numera har en fascistisk, nationalistisk och anti-muslimsk regering. En regering som har stöd av majoriteten av den israeliska befolkningen.

Men oavsett orsakerna till att det ser ut som det gör är angrepp mot civila inte okej. Oavsett vilken sida som begår övergreppen. Oavsett vilken sida som mördar civila.

Läs mer:

 

 

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!