Bekämpa gängen – förändra polisens arbetstider

Huvuddelen av alla brott begås på kvällar och nätter. Fler poliser borde därför arbeta på kvällar och nätter för att skapa bättre förutsättningar för att förebygga brott. Synliga patrullerande poliser är ett effektivt sätt att förhindra brott.

Det försvårar för narkotikahandeln, det innebär att antalet misshandelsfall minskar och det innebär att det blir en viss social kontroll på barn och ungdomar som hänger ute på kvällarna. Det skulle innebär att gängens rekryteringsmöjligheter minskade. Dessutom innebär det att det finns fler poliser på nära håll som kan ingripa om brott sker. Det skulle också kunna innebära att antalet närpoliser ökades.

Det är bara polisernas närvaro som behövs. En massa kontroller och liknande skulle däremot ha en motsatt effekt. Om eget bruk av narkotika och innehav för eget bruk också avkriminaliserades skulle det göra att kontroller i de flesta fall inte behövdes.

Det skulle innebära förändrade arbetstider för många poliser vilket också skulle innebära högre län och kortare arbetstid. Så det skulle också var ekonomiskt bra för de poliser som arbetade på kvällar och nätter. Det är i sig ett sätt att förebygga korruption inom polisen vilket också är bra.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!