Vänsteromni – Nyhetskartan

Nyhetskartan är en sajt som erbjuder ihopsamlade och länkade nyheter från en mängd vänstersajter och alternativa sajter. Totalt finns 170 olika vänstersajter representerade i Nyhetskartan. Dessutom erbjuds egna nyheter om vänstermedia med mera.

Nyhetskartan har existerat sen januari 2022 men har väckt väldigt lite uppmärksamhet förrän på senare tid då antalet besök ökat kraftigt. Detta delvis som en del av en bredare debatt kring vänstern på nätet och hur fler ska kunna lockas att läsa vänsterns sajter på nätet. Samtidigt har det också skapats en alternativ sajt av samma slag som kallas Mediakollen.

Det faktum att Nyhetskartan startats av personer utan koppling till media- och vänsterinnekretsar i Stockholm har gjort att den knappt uppmärksammats alls i vänstermedia. Desto mer har Mediakollen uppmärksammats.

Samma diskrepans när det gäller att uppmärksammas kan ses mellan de liknande webbtidningarna Magasinet Konkret och ParabolDen förstnämnda har startats av personer utan koppling till medieeliten i Stockholm och den sistnämnda av personer som har en sådan koppling. Inte förvånande har den senare tidningen uppmärksammats betydligt mer.

Nyhetskartan har en stark koppling till Svensson-bloggen då sajterna har samma ägare, Zaramis Konsult AB och sköts av samma företag, Nyhetskartan Media AB. Båda företagen har i stort sett samma ägare. Huvudägare är undertecknad, Anders Svensson.

Mediakollen drivs för sin del av Kamratdataföreningen Konstellationen där jag också är medlem. Jag är också medlem i föreningen Socialistisk Politik som driver tidningen Internationalen och tidskriften Röda Rummet.

Läs också:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!