Vad som är antisemitism

Antisemitism är diskriminering, fördomar, fiendskap och våld riktat mot judar i egenskap av att de är judar eller mot judiska institutioner bara för att de är judiska. Detta enligt Jerusalemdeklarationen som också slår fast att allt som kan ses som typiskt för rasism också är typiskt för antisemitism.

Att hävda att svenska medier är opålitliga för att de styrs av judar är antisemitism. Att hävda att judar i hemlighet styr hela världen är antisemitism. Det är antisemitism att hävda att judar som grupp styr världens alla banker och/eller världens alla medier. Att förneka eller förringa Förintelsen är antisemitism. Det är alltså antisemitism att säga att nazisterna minsann var bättre än Hamas (det är en åsikt som både den borgerlige debattören och tyckaren Ivar Arpi och GP:s ledarskribent Adam Cwejman spridit stöd för). Självklart är det antisemitism att hävda att nazisterna minsann visste hur judarna skulle hanteras.

Det är inte antisemitism att säga att familjen Bonnier är av judisk härkomst eller att en släkt av judisk härkomst äger en stor del av de svenska tidningarna.

Förhållandet till Israel

Att hålla judar som grupp ansvariga för Israels agerande är antisemitism. Att kräva att alla judar ska ta avstånd från Israel och Israels agerande i Gaza är antisemitism. Likaså är att kräva att alla judar ska ta avstånd från sionism antisemitiskt. På samma sätt är det islamofobi och rasism att kräva att alla palestinier ska ta avstånd från Hamas. Ännu mer bisarrt är det naturligtvis att kräva att alla som kritiserar Israels agerande i Gaza måste ta avstånd från Hamas (det är något som bland annat skribenten Hynek Pallas ägnar sig åt). Men det är inte nödvändigtvis rasism eller islamofobi.

Att kräva att alla judar ska lämna det område där Palestina och Israel ligger är antisemitism. Att vara för en enstatslösning, dvs en stat från Jordanfloden till havet, är inte antisemitism.

Det är väldigt få inom den svenska vänstern som gör sig skyldiga till antisemitism. Det förekommer men är inte vanligt. Däremot är antisemitism mycket vanligt bland borgerliga debattörer som säger sig kritisera antisemitism. Det förekommer i nuläget i borgerlig media varje dag. Jag har gett några exempel ovan.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!