Allt populärare med stationära hemmabatterier

Installationer av villabatterier tar fart i hela landet. Under de tre första kvartalen fick 24 000 småhusägare skattereduktion (”grönt avdrag”) för installation av batteri, mot 14 000 under hela förra året. År 2021 fick endast 2 000 avdraget för installation av batteri.

– Det är fler som skaffar batterier nu än som skaffade solceller 2021, säger Anna Werner i ett pressmeddelande. Hon är VD för branschföreningen Svensk Solenergi.

År Småhusägare som fick grönt avdrag
2021 2 000
2022 14 000
2023* 24 000

Det finns många olika användningsområden för batterier. Idag används villabatterier exempelvis till att lagra el från den egna solcellsanläggningen till kvällen och för att spara och sälja el när den är dyr, men också för att hjälpa Svenska kraftnät att hålla frekvensen i elnätet.

– Batterier är elsystemets schweizerkniv. Ju fler batterier som installeras och ju smartare de kan styras, desto snabbare kan vi få till den viktiga elektrifieringen av samhället, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Stora skillnader mellan länen

Under årets första tre kvartal gjordes skatteavdrag på 758 miljoner kronor i hela landet, 68 % mer än under hela 2022 (453 miljoner kronor). Södermanland ligger i topp bland länen med 131 kronor per invånare, medan Norrbotten ligger i botten med 7 kronor per invånare. Genomsnittet i landet är 72 kronor i avdrag per invånare.

– Regeringen behöver nu se över reglerna för det gröna avdraget. Det måste tydliggöras att även batterier som levererar samhällsviktiga stödtjänster till elnätet berättigar till grönt avdrag så länge batteriet även har möjlighet att lagra egenproducerad el.

Läs mer om solenergi

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!