Felaktigheter om fisk och fiske i samband med julen

Sillen som används till inlagd sill fiskas i Nordsjön och Nordatlanten. Ingen annan stans. Men en ledarskribent i Aftonbladet påstår ändå att så är fallet. Det är felaktigt. En lögn som visserligen tillkommit genom att funamental okunnighet om fiske, men likförbannat en lögn.

I en debattartikel i DN påstås att 90% av den fångade skarpsillen och sillen går till fiskmjölsfabrikerna. Också det är en lögn. Påståendet gäller förmodligen bara svenskt fiske men även det är fel. 90% av den svenskfångade sillen i Östersjön går till fiskmjöl och all svenskfångad skarpsill från Östersjön går till fiskmjölsfabrikerna och blir fiskolja och fiskmjöl. Det går sen i huvudsak sill uppfödning av lax men också till tillverkning av Omega-3-produkter som konsumeras av människor.

Den sill som fångas i Östersjön är bara en del av den sill som fångas av svenska yrkesfiskare. Lika mycket fångas i Nordsjön och Nordatlanten. Det går till konsumtion, dvs till mat. Bland annat till inlagd sill. Skarpsillen som fångas i Skagerak och Nordsjön av svenska fiskare går främst till fiskmjölsfabrikerna, men en del går också till konsumtion.

Kvoter

I bägge artiklarna påstås också att kvoterna som beslutats för Östersjön går emot den vetenskapliga rådgivningen och att det överfiskas i Östersjön. Båda påståendena är lögn. Kvoterna som beslutats är helt i enlighet med de vetenskapliga råden från ICES och helt i enlighet med den långsiktiga förvaltningsplanen.

Att de lögnaktiga påståendena framförts i en mängd artiklar för dem inte heller sanna på något sätt. Det säger bara en del om medias och människors okunskap om frågan och om hur enstakat forskare och journalister medvetet ljuger i propagandasyfte. Agerandet är bedrövligt.

Nåt överfiske finns inte heller. Varken sillen eller skarpsillen är överfiskad. Fångsten av sill är enligt forskningen långsiktigt hållbar.

Antal företag

Inte heller är det ett fåtal företag som fiskar sill i Östersjön. 8 företag med stora pelagiska trålare bedriver riktat fiske efter skarpsill vilket ger bifångst av sill. De bedriver inget riktat fiske av sill. Utöver detta finns det ett 20-talet företag baserade i fiskelägen runt Östersjön som bedriver ett riktat sillfiske med små trålare. De fiskar huvudsakligen för fiskmjölsindustrin på grund av att ingen vill köpa deras sill för konsumtionsändamål.

I Bottenhavet fiskar 4 företag sill i ett riktat fiske. Den sillen går till fiskmjölsindustrin. Främst på grund av höga halter av miljögifter. Dessutom finns det ett 40-tal trålare och garnfiskebåtar i nästan lika många företag som främst fiskar sill (strömming) för konsumtion i Bottenhavet och Bottenviken.

Läs mer om fiske.

Läs också: