Årets första arbetsolycka?

I tisdags avled en dykare i 50-årsåldern i samband med ett undervattensarbete med en båt utanför Asperö i Göteborgs södra skärgård. Arbetet bedrevs på en båt som låg ankrad på Rivöfjorden när arbetet med att utföra reparationer på propellern genomfördes. Både ambulans och polis kallades till platsen vid sjutiden på kvällen. Mannen gick dock inte att rädda.

Under arbetets gång tappade arbetaren av oklar anledning medvetandet. Dykaren arbetade på uppdrag av Svensk Sjöentreprenad i Malmö AB. Han fick under arbetet lift via en slang från en båt som tillhör firman han arbetade för. Om han arbetade för Svensk Sjöentreprenad eller någon underleverantör till dem verkar för närvarande lite oklart.

Utredningen om dödsfallet leds av Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Olyckan utreds arbetsmiljöbrott och vållande till annans död.

Förra året inträffade 65 arbetsolyckor med dödlig utgång i Sverige. Det är det största antalet på 15 år.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!