Skjutvapen använt i Örgryte även använt i Biskopsgården

Den 9 april 2023 besköts två knarkkurirer från Uddevalla vid en överlämning av ett narkotikaparti i Bö som är en del av Örgryte i Göteborg. Anledningen till att de sköts har aldrig blivit klarlagd men de som sköt har dömts till fängelsestraff. De dömda var ingår i det kriminella nätverk som är baserat i Länsmansgården och norra Biskopsgården och brukar kallas Nya Norra eller Norra Biskop.

Det vapen som användes vid skjutningen i Örgryte har nu dykt upp i ett annat rättsligt ärende. En 22-årig man har åtalats för att ha planerat mord på sex personer i det kriminella nätverket i södra Biskopsgården som kallas Södra Biskop. I mitten av juni 2022 sköt han rakt ner i marken invid tre tonåringar som satt på en bänk vid Vårväderstorget. Mannen som sköt greps strax efter händelsen som misstänkt för grovt vapenbrott och grovt olaga hot.

Under utredningens gång och med hjälp av informationen i den unge mannens telefon och appen Signal så kunde utredarna knyta mannen till fler brott. När det nu blivit åtal har mannen åtalats för förberedelse till mord i sex fall. De personer som han skulle mörda är alla kända personer som tillhör Södra Biskop.

Morduppdrag

Den 22-årige mannen var en anlitad torped men vem uppdragsgivaren är har polisen inte kunnat utröna. Han fick bilder på de som skulle mördas skickade till sig genom appen Signal och utrustades med ett automatvapen. Samma vapen som användes vid skjutningen i Örgryte. Det tyder i alla fall på att uppdragsgivaren tillhör Nya Norra. Under en längre tid rörde sig den åtalade mannen i Biskopsgården och på andra ställen i sin jakt på de personer som skulle mördas.

Den 22-årige mannen har inte medverkat i utredningen och inte svarat på en enda fråga under utredningens gång. Han förnekar dock brott. Hans försvarare menar dock att han genom hot tvingats åta sig morduppdragen och att han aktivt agerat för att undvika att skjuta nån:

– Utifrån åklagarens egen utredning och så som den ska tolkas så har vi i Göteborg för första gången konkreta meddelanden som visar att någon pressas till att begå allvarliga brott. Det som är än mer unikt är att dessa meddelanden och min klients agerande visar att han gjorde allt för att inte skada någon fysiskt. Detta kommer försvaret utförligt att redovisa under rättegången, säger advokat David BarDavid.

Frågan är då varför han inte gick till polisen vid et tidigt stadium och varför han vägrat medverka i utredningen. Det hela verkar inte så trovärdigt.

Fler åtalade

Tillsammans med 22-åringen har också en 19-åring åtalats. Han ska ha följt med 22-åringen till södra Biskopsgården där han spanat efter de som skulle mördas och polisen. Även 19-åringen förnekar brott. Även tre kvinnor är åtalade. För grovt vapenbrott då de enligt åtalet ska ha fått i uppdrag av 22-åringen att hämta automatvapnet i Biskopsgården. De greps med vapnet i en ryggsäck. En av dem har erkänt brott men de andra nekar.

Läs mer:

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!