Porrkungarna – Bonniers och FIB aktuellt

Genom att omvandla de två tidningarna FIB aktuellt och Se till porrtidningar under 1970-talet tog Bonniers över som en dominerande kraft på marknaden för porr från tidigare porrkungar som exempelvis Curth Hson och Berth Milton den äldre. Den största konkurrenten på denna tid var förlaget Saxon & Lindström med tidningen Lektyr.

I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet fick Bonniers samt Saxon & Lindströms konkurrens av nya porrtidningar som Aktuell Rapport (började utges 1978) och Veckans Stopp (1980). Veckans Stopp köptes dock upp och slogs ihop med FIB aktuellt.

Bonnier-koncernen avvecklade eller sålde sina porrtidningar kring 1980 då lönsamheten blev dåligt. De blev i huvudsak utkonkurrerade av porrvideofilmer. Bland de som dominerade den marknaden fanns Berth Milton Jr med sin Private-koncern. En annan porrkung från 1980-talet och framåt var Leif Hagen med sitt postorderföretag Martinshop och tidningen Aktuell Rapport.

FIB aktuellt

År 1963 såldes reportage- och kulturtidningen Folket i Bild till Bonnierägda veckotidningsförlaget Åhlén & Åkerlund. Förlaget och familjen Bonnier försäkrade att de ämnade driva tidningen vidare med samma höga ambition som tidigare. Tidningen sammanslogs med Aktuellt för män och fick namnet Nya Folket i bild med Aktuellt från hela världen. Tidningen Aktuellt för män var grundad 1930 under namnet Levande livet.

Till att börja med försökte de nya ägarna att göra om Folket i Bild till en svensk version av de amerikanska bildtidningarna Time och Life. När detta misslyckades fick tidningen redan hösten 1963 namnet FIB aktuellt. Tidningen började då också att använda samma koncept som amerikanska Playboy. Det vill säga lite roliga historier, seriösa artiklar och bilder på lättklädda kvinnor. Från slutet av 1960-talet ökade de pornografiska inslagen.

Efter storhetstiden på 1970-talet som så kallad herrtidning (en omskrivning för porrtidning) fick tidningen på 1980-talet ökad konkurrens dels från andra så kallade herrtidningar, dels från den växande videobranschen. Till följd av vikande upplagesiffror sammanslogs tidningen 1982/83 med konkurrenten Veckans Stopp (grundad 1980), med Jan Thörnqvist som chefredaktör. Redaktionen hade sitt säte på Hantverkargatan i Stockholm under namnet Stopp FIB aktuellt.

År 1986 delades denna tidning återigen upp på två (där Veckans Stopp endast överlevde ett år), varefter namnet åter blev FIB aktuellt – nu med månadsutgivning. År 1990 startades avläggaren Nya Fibban, vilken ursprungligen utgavs en gång i veckan men redan året därpå övergick till månadsutgivning under namnet Månadens Fibban. Denna tidning uppgick 1993 i FIB aktuellt.

Danska Allerkoncernen tog över ägandet av tidningen 1988. År 2010 sålde Aller tidningen vidare till det likaledes danska förlaget SAB Group ApS. Från år 2014 gav den ut som månadstidning tillsammans med en inplastad DVD-skiva. Numera ges den ut varannan månad och utan DVD-skiva.

Tidningen Se

Åhlén & Åkerlund gavs också ut tidningen Se. Det var en svensk bildtidning som grundades 1938 som Sveriges första bildreportagetidskrift. Grundarna var tidningsmakaren Carl-Adam Nycop och förläggaren Åke Bonnier d.ä. Med amerikanska Life Magazine och Look (startade 1936 respektive 1937) som förebilder skapade Se en för Sverige helt ny fotojournalistik med ett nytt sätt att berätta om världen. Se-redaktionen inspirerades också av den brittiska tidskriften Picture Post.

Under andra världskriget fokuserade tidningen på att berätta om striderna i stort upplagda bildreportage. De förde då en aktiv kamp mot nazismen och svenskt medlöperi.

Tidskriften riktade sig främst till en manlig publik, genom sitt innehåll av aktuella reportage, sport och stora fotografiska bilder. Bildtidningarnas kris under 1960- och 1970-talen ledde till att Se blev en herrtidning, och under 1970-talet gavs i Se ett allt större utrymme åt pornografiska bilder.

Se lades ner 1981,som en följd av minskande upplaga och försämrad lönsamhet. Detta följde motsvarande nedläggningar av bland annat Look (1971) och Life (1972, senare återstartad). Under hela sin levnad utgavs tidskriften av veckotidningsförlaget Åhlén & Åkerlund.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!