Allmänhetens tips har förhindrat grova våldsdåd i Malmö

Polisen i Malmö har enligt av de själva uppger lyckats avvärja ett flertal grova våldsbrott under året som gått, inte sällan med allmänheten som hjälp.

I februari 2023, när stormen Otto dragit in över Malmö, ringde en person anonymt till 112 och berättade att en man satt på en innergård i Hermodsdal i Malmö med en pistol i handen. Ingripandespanare (NIGS) som jobbar mot vapen- och narkotikabrottslighet bara ett kvarter bort, var sen på plats inom ett par minuter.

Trots det hårda vädret hade mannen ingen jacka, däremot ansiktsmask över munnen och när polisen närmade sig sprang han i väg. Polisen lyckades springa ifatt och med dragna tjänstevapen beordrade de honom att släppa vapnet. Pistolen visade sig vara skjutklar.

Eftersom mannen var maskerad och saknade både mobiltelefon, nycklar och andra personliga tillhörigheter var polisens övertygelse att mannen var på morduppdrag och att man genom ingripandet kan ha räddat livet på måltavlan. Efter gripandet visade det sig att det rörde som om en tonåring som var 16 år gammal.

Små iakttagelser kan få stor betydelse

Händelsen i Hermodsdal är bara ett exempel på hur polisen i Malmö under det gångna året avbrutit nära förestående grova våldsbrott. I flera av dessa fall har iakttagelser från allmänheten varit direkt avgörande.

– Allmänheten är polisens ögon och öron och vi jobbar mycket med att skapa förtroende för polisen bland boende, föreningar och andra aktörer i lokalsamhället. Tack vare personer som ringt 112 och berättat om saker som verkar konstigt har vi kunnat ingripa. Det kan vara observationer på allmän plats, aktiviteter i bostadshus som avviker från det vanliga. För en privatperson kan det verka betydelselöst men för polisen kan det vara en viktig pusselbit, säger Petra Stenkula, polisområdeschef i Malmö.

Polisen stör genomförande av våldsdåd

Allmänhetens iakttagelser tillsammans med polisens egna underrättelser bidrar till att polisens lyckas vara på rätt plats vid rätt tid.

– Det är naturligtvis inte alltid så konkret att vi griper någon med vapnet i hand, men  får vi kännedom om att något kan ske på en viss plats kan vi på olika sätt störa genomförandet. Vi ökar närvaron, både med civila poliser som spanar och uniformerade som rör sig i området och stoppar bilar för trafikkontroller. Det försvårar möjligheterna att genomföra och komma undan med grova våldsdåd.

Uppsöker kriminella genom Sluta skjut

Den kartläggning och dialog som polisen i Malmö har med personer som rör sig i kriminella miljöer genom Sluta skjut har också god effekt, menar Petra Stenkula.

– Vi har bra kännedom om konflikter i kriminella kretsar och vi söker aktivt upp både potentiella gärningspersoner och måltavlor. Genom att visa att vi ligger tätt på dem kan situationen dämpas. Vissa väljer att lämna Malmö till dess konflikten kylts ner och förhoppningsvis blåst över. Vi har också framgång i våra utredningar och ett flertal personer som driver våldet i Malmö sitter antingen i häkte eller fängelse.

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Allmänhetens tips har förhindrat grova våldsdåd i Malmö”

 1. Hur var det om polisen slutade skryta med hur duktiga de där.
  Så länge köbildningen på 11414 in är löst har de tappat många tips som
  enbart brottslingarna tjänar på.
  Lär av äldre poliser ur man bygger förtroende och ta bort dessa jävla
  konstgjorda röster som står en upp i halsen och anställ personer med
  erfarenhet. Dagens poliskår framstår mer och mer som ett skämt.

Kommentarer är stängda.