Antalet anmälda brott ökade under 2023

Under 2023 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket är fyra procent fler än 2022. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2023. Åren 2021 och 2022 minskade de anmälda brotten totalt sett, men ökade återigen 2023.

Jämfört med för 10 år sedan (2014) har antalet anmälda brott ökat med 5 procent. Befolkningen har under samma period ökat med mer än 8% vilket betyder att antalet anmälda brott i förhållande till befolkningen minskat under de senaste 10 åren.

Bedrägerier

Bedrägeribrotten var den brottskategori som ökade mest under 2023, med 22 procent till 237 692 brott, jämfört med 2022. Sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent. Den typ av bedrägeribrott som ökade mest 2023 jämfört med året innan var kortbedrägeri och bedrägeri genom social manipulation. De anmälda kortbedrägerierna ökade med 44 procent, och bedrägeri genom social manipulation med 36 procent.

– Bedrägeri genom social manipulation är en typ av bedrägeri där bedragaren tar kontakt med en person, exempelvis genom ett telefonsamtal, och vilseleder den att göra något som syftar till att ge bedragaren ekonomisk vinning. Ett vanligt tillvägagångssätt är att bedragare utger sig för att vara en banktjänsteman eller myndighetsperson, säger Matheus Eriksson i ett pressmeddelande. Han är statistiker på Brå.

Brott mot person

Brott mot person ökade något under 2023 (+3 %). Misshandel var en av de brottstyper som bland andra stod bakom ökningen. Misshandel mot vuxna kvinnor ökade med 1 338 anmälda brott (+5 %) och misshandel mot vuxna män ökade med 361 anmälda brott (+1 %).

Både vad gäller misshandel mot kvinnor respektive mot män, så var det misshandel av bekant som stod för ökningen. Den vanligaste typen av anmäld misshandel mot män var dock av obekant, vilka utgjorde 57 procent av misshandelsbrotten mot män. Det omvända gällde för anmäld misshandel mot kvinnor, där det var vanligast att misshandeln begicks av en bekant till offret. De utgjorde 80 procent av all anmäld misshandel mot kvinnor.

Även om brott mot person ökade totalt sett var det vissa brottstyper inom kategorin som minskade under 2023. Exempelvis anmälda brott om sexuellt ofredande som minskade med 574 anmälda brott (?6 %) jämfört med föregående år.

Anmälda brott om sexuellt ofredande utgörs till största del av brott mot kvinnor eller flickor, vilka också stod för större delen av minskningen. Sexuellt ofredande mot kvinnor minskade med 437 anmälda brott (?9 %), samt mot flickor med 242 anmälda brott (?6 %).

Stöld och inbrott

Brottskategorin stöld- och tillgreppsbrott minskade med 3 procent. Cykelstöld var den stöldbrottstyp som minskade mest, med 4 931 anmälda brott (?8 %). En brottstyp inom kategorin som istället ökade märkbart var butiksstöld. Under 2023 anmäldes 47 446 butiksstölder, vilket var 10 procent fler än 2022.

– Under 2023 har det blivit lättare för butiksinnehavare att anmäla misstänkt stöld i butik med hjälp av en särskild e-tjänst, vilket kan ha bidragit till ökningen i statistiken, säger Matheus Eriksson.

Anmälda brott inte detsamma som verkliga brott

Antalet anmälda brott motsvara i allmänhet inte brottsligheten. När det gäller brott mot egendom och bedrägerier mot personer anmäls de flesta brott och antalet anmälda brott motsvarar i allmänhet det verkliga antalet brott. När det gäller brott mot person finns det istället ett mörkertal och natlate brott är högre än antalet anmälda brott. Detta gäller dock inte dödligt våld där antalet anmälningar är mycket högre än det verkliga antalet brott.

Hur många trafikbrott och narkotikabrott som anmäls beror enbart på hur många kontroller polisen genomför. Det säger ingenting om det verkliga antalet brott på dessa områden.

Läs mer om brottslighet

Ett svar på “Antalet anmälda brott ökade under 2023”

  1. Jag utsattes under 2023 för ett kortbedrägeri där någon under några timmar tog ut belopp upp till maxgränsen på mitt kreditkort. Det hela anmäldes samma dag till min bank som mer eller mindre genast åtgärdade det inträffade och försäkrade mig om att jag självklart skulle gå helt skadeslös ur detta bedrägeri.

    Om banken polisanmälde vet jag inte. För mig var det mycket tydligt att banken på inget sätt ville svärta sitt rykte. Jag kan tänka mig att detta senare är mycket viktigare än att polisanmäla och därigenom signalera om uppenbara brister i bankens säkerhetssystem. Kanske var det så att det hela polisanmäldes men jag kan inte befria mig från tanken att det kan finnas en gråzon i detta där rykte och renommé ställs emot exponering genom polisanmälan.

Kommentarer är stängda.