Moralen i gängen är bara en avspegling av samhällets moral

Moral är en konsekvens av samhällets funktionssätt. I ett kapitalistiskt samhälle blir den dominerande moralen vinningslystnaden. Vinning för en själv. Vinsten och vinstintresset är det som är viktigast för kapitalet och kapitalisterna. Följaktligen är det den moral som blir dominerande i ett kapitalistiskt samhälle om inget görs för att motverka det.

Eftersom det handlar om vinning för egen skull blir också egot och egoismen dominerande i ett kapitalistiskt samhälle. Det är denna moral och dessa värderingar som också styr och präglar de kriminella gängen. De blir en extrem bild av hur kapitalismen, dess värderingar och moral, faktiskt fungerar. Hur kapitalismen skulle fungera i en nattväktarstat utan regler och lagar som begränsade. Hur det skulle fungera utan folk som kämpade mot kapitalismen, dess funktionssätt, dess värderingar och dess moral. Gängkriminaliteten är enkelt kapitalismen som den egentligen ser ut. Vilket Nina Björk skriver om i en artikel i ETC:

Hon [Vesna Prekopic] har naturligtvis helt rätt i att den ”moral” som råder inom gängkriminaliteten är förkastlig. Men att övriga samhället är sunt i moraliskt hänseende är för mig ett mer märkligt påstående. Jag tycker mig där se ”moralen” (som man också måste sätta inom citationstecken) köp-sälj-äg, bli rik, vinn status!

Jag menar inte att samhället i stort bara är gängkriminalitet på en annan nivå. Men jag menar att själva målbilden är ganska lik: jag ska få pengar och status. Och det är ju en målbild som inte bara gäller på individnivå. För oss som land är målet att Sveriges BNP ska växa och att vi ska konkurrera ut andra länder i den globala konkurrensen om marknaden.

En annan moral och ett annat samhälle

Naturligtvis går detta att motverka genom kamp, att människor sluter sig samman, av sammanhållning, av viljan att hjälpa andra, att kollektiva lösningar ofta är bättre för majoriteten osv. Det blir en slags motmoral av kärlek och solidaritet. Den slags moral som predikas i många religiösa samfund och i många vänsterorganisationer. Det är en moral som byggs genom samarbete och kollektiv agerande. Genom organisering och omtanke. Det är en bild av hur socialismen skulle kunna se ut. Motsatsen till egosamhället. Motsatsen till kapitalismen.

Det är det samhälle och de värderingar vi socialister arbetar för. Där ständigt tillväxt inte är målet. Där berikandet av jaget inte är det viktiga. Ett samhälle där ett lyckligt och sunt liv är det väsentliga. Ett samhälle där vi lever i samklang med varandra och naturen. Där de arbetande gemensamt kontrollerar produktionsmedlen, dvs fabrikerna, jordbruken, marken med mera.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!