Vänsterpartiet och klägget – Jenny Lindahls jobb för Kreab

Vänsterpartiets Jenny LindahlVänsterpartiet har tagit jobblobbyfirman Kreab. Hon befäster därmed sin roll i att skapa ett samband mellan Vänsterpartiet och klägget. Det har vållat uppståndelse och fått en del att hävda att Vänsterpartiet nu som sista parti blir påverkat av klägget. Men det är delvis en falsk upprördhet baserad på otillräcklig information. För Lindahl har redan tidigare arbetat för och med lobbyister. I det arbetet har hon sammanfört Vänsterpartiet och klägget.

Efter att Jenny Lindahl slutade i Ung Vänsters ledning i maj 2001 startade hon nämligen ett eget företag och började arbeta som PR-konsult, bland annat på PR-byrån Hill & Knowlton fram till december 2004. Därefter fick hon jobb i Vänsterpartiet efter att i flera år ha jobbat för ett lobbyföretag. Redan där blev Vänsterpartiet ett av de partier som har direkta kopplingar till det som börjat kallas klägget.

2011 lämnade hon posten som informationschef i Vänsterpartiet och tillträdde posten som verksamhetsledare för Svenska tecknare. I juni 2016 tillträdde Lindahl tjänsten som chef för kommunikationsbolaget Arena opinion, som ingår i Arenagruppen. Också det ett arbete för en slags lobbyföretag, om än ett vänsterinriktat.

I april 2020 blev Jenny Lindahl tjänsten ånyo anställd i Vänsterpartiet. Nu som kommunikationschef. I det arbetet har hon förlitat sig på lobbyföretag och PR-firmor istället för medlemmar och medlemsdemokrati för att ta fram valplattformar och hur V och dess ledare ska uppträda gentemot media och i valrörelser. Hon gjorde därmed Vänsterpartiet till en del av Klägget.

Falsk kritik

Aron Etzler som nu uttalar sig mycket kritiskt mot Jenny Lindahls övergång till en PR-byrå har hela tiden varit en del av den partistyrelse som godkänt Lindahls bruk av och samarbete med PR-konsulter. Hans kritik som uttrycks i Flamman klingar därmed mycket falskt.

Lindahl går nu alltså direkt från Vänsterpartiet som är mot privatskolor till att arbeta för en lobbyorganisation som arbetar för privatskolor och för vinster i privatskolor. Det är nog troligt att Hon redan tidigare haft en kluven inställning till dessa frågor.

Något som sannolikt är en del av förklaringen till Vänsterpartiets totala brist på radikala politiska utspel i viktiga frågor. Som vinstdrivna skolor, privata skolor (helt orimligt kallade friskolor), bostäder, brottslighet, arbetsrätt med mera. Vänsterpartiet har länge framstått som ett impotent parti utan förmåga att företräda arbetare och fattiga. Utan förmåga och vilja att uttrycka det som är viktigt för fattiga och arbetare.

Läs mer om Vänsterpartiet

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Vänsterpartiet och klägget – Jenny Lindahls jobb för Kreab”

Kommentarer är stängda.