Sveriges partier om EU och miljöfrågor

WWF har frågat Sveriges partier om EU och miljöfrågor. Sju av åtta partier uppger att de vill ha klimat och miljö som ett av EU:s främsta prioriterade områden de kommande fem åren. Bara tre partier ställer sig dock bakom bindande mål för att skydda naturområden. WWF har inför EU-valet frågat de svenska riksdagspartierna hur de tänker agera för klimatet och den biologiska mångfalden i EU.

– Det är väldigt glädjande att det råder en så stor enighet bland partierna om att fortsätta prioritera miljön och klimatet. Både genom att vilja upprätthålla EUs gröna giv och att stödja en starkare klimat- och miljölagstiftning i EU, säger Gustaf Lind i ett pressmeddelande. Han är generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Enkät till riksdagspartierna

WWF har skickat ut en omfattande enkät till samtliga riksdagspartier där de fått svara på 15 frågor som rör EU:s arbete för miljö, klimat och biologisk mångfald. Frågorna handlar bland annat om utfasning av fossila bränslen, livsmedelssystemet och EUs havs- och fiskepolitik. Trots att EU har enorm betydelse för miljöpolitiken både i Sverige och globalt så är det frågor som ofta missas i den politiska debatten.

Svaren visar att skillnaden mellan de svenska partierna i många fall är stor. Till exempel vill hälften av partierna (Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet) gradvis styra om EU:s resurser för att stödja jordbrukare i omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem. Samma partier vill dessutom se bindande mål för att stärka hållbarheten i hela livsmedelskedjan.

I vissa frågor är dock samsynen större. När det kommer till fiskeripolitiken är samtliga partier överens. Här tycker alla att EU ska arbeta för att bättre genomföra den gemensamma politiken. I verkligheten motarbetar alla partier den gemensamma fiskeripolitiken och vill införa en mängd förbud och regleringar som inte hat stöd i den gemensamma fiskeripolitiken. De flesta partier motsätter sig de flesta beslut som fattas på området. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är sämst på detta område.

Klimatmål

En fråga som har stor betydelse handlar om att EU, efter valet, ska fatta beslut om unionens klimatmål till 2040. Här tycker bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet att EU ska vara klimatneutralt till dess. Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna vill att utsläppen minskar med 95 procent, medan Sverigedemokraterna vill att utsläppen minskar med mindre än 90 procent. Moderaterna och Kristdemokraterna vill inte ange någon siffra.

– För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader måste utsläppen minska fortare. EU måste ta ansvar och visa att det går att bli klimatneutral till 2040. Beslut som fattas de kommande åren avgör vilken värld vi och framtida generationer kommer att leva i, säger Gustaf Lind.

En majoritet av svenskarna vill att politiker ska göra mer för naturen och miljön. Omkring hälften anser också att politikerna är de som bär det största ansvaret för att stoppa klimatförändringarna. Det visar WWF:s klimatbarometer, som släpptes den 26 mars 2024.

Sverigedemokraterna är motståndare till allt som kan motverka klimatförändringarna och allt som är bra för miljön. KD och M är mot det mest av det som är positivt för klimatet och det mesta som gör miljön bättre. Vänsterpartiet och MIljöpartiet är motsatsen. De är för allt som är bar för miljön och klimatet.