Sverigedemokraternas trollfabriker – sant och falskt

Informationen kring de dolda konton som Sverigedemokraterna styr är nu massivt. Så vad är sant? Här är en sammanfattning av de vanligaste påståendena och vad som är sant och falskt.

Vad har hänt?

Kalla fakta har med dold kamera i flera månader infiltrerat först youtubekanalen Riks och sedan Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning. Detta för att få reda på om Sverigedemokraterna styr flera sociala medier-konton utan att skylta med att det är från SD.

SD själva har i alla år förnekat att man har några sådana konton.

Kalla fakta kunde i sitt reportage avslöja att Sverigedemokraterna, under stort hemlighetsmakeri, har tre anställda som startar och driver hundratals konton, enligt dem själva. Kalla fakta har kunnat verifiera 23 av dem.

”Alla partier driver trollkonton”

Falskt. Hittills finns inte något annat exempel på ett svenskt riksdagsparti som driver opinionsbildning under falsk flagg. Det finns däremot enskilda exempel på medarbetare som gjort det. 2018 avslöjades att två tjänstemän hos Socialdemokraterna spridit satirbilder på politiska motståndare genom trollkonton på sin fritid.

Till skillnad från Sverigedemokraterna tog Socialdemokraterna kraftigt avstånd från metoden, stängde tillfälligt av tjänstemännen och gav dem en erinran.

Kalla fakta kunde visa att Sverigedemokraterna har anställda med uttrycklig arbetsuppgift att opinionsbilda i hemlighet för SD på arbetstid. I reportaget framgår hur partiet jobbar hårt för att dölja det, men när partiet nu avslöjats vill kommunikationschef eller partiledare inte medge att metoden med dolda konton är problematisk.

Det finns massor av exempel på dold propaganda från andra partier

Falskt. Det finns däremot massor av exempel på hur de öppet försöker driva opinionsbildning via dotterbolag eller partisympatisörer.
? Jag kunde avslöja redan 2022 hur Socialdemokraterna använder ett kreativt upplägg där de köper annonser via tankesmedjor eller nyhetsbolag via sidor som inte alls är uppenbart märkta som Socialdemokratiska. Den som vill kan däremot klicka sig in och läsa vem som är avsändare. Och vid fråga försöker inte Socialdemokraterna dölja hur varken finansiering eller metod går till. Även Sverigedemokraterna har haft kreativa upplägg som detta tidigare (genom att tidigare äga kanalen Riks, till exempel) som mött ungefär samma ljumma kritik. Också högerpolitiska initiativ, som Timbro via Stiftelsen fritt näringsliv, har använt sig av sidor för att driva opinion. Som Rödgrön röra och Bussning, vilket jag kunde avslöja 2022.
? Thunderclap är en metod som flera partier både i Sverige och utomlands använt. Det går ut på att partisympatisörer lånar ut sitt konto och låter en extern aktör använda det för att sprida information. Socialdemokraterna använde det 2014, men funktionen ogillades av sociala medier-plattformarna och tekniken blockerades.
? Vänsterpartiet använde sig av en liknande idé valet 2022, med appen ”Agera”. Sympatisörer kunde ladda en app som skickade pushnotiser vilka frågor man skulle driva just nu.

Samtliga exempel ovan har alltså skett utan förnekande från partierna.

SD sprider inte ”desinformation”

Sant. Eller falskt, beroende på hur man förstår ordet. SD har i tagit fasta på en definition: Att det handlar om lögn. SD menar att det de sprider aldrig är lögn, och den som påstår annat ljuger. Vilket är korrekt. Men Kalla fakta använder sig av en definition från Myndigheten för psykologiskt försvar där desinformation är en slags rubrik för fabricering, manipulation, falsk tillskrivning, satir och parodi. Det är en mer akademisk förståelse av vad dold politisk information från politiska partier gör med det offentliga samtalet.

Kalla fakta har inte bevisat ett enda ”dolt” konto

Falskt. Men i det första programmet gjorde Kalla fakta en övning kring Twitter som har skapat viss förvirring. Inte minst har Kalla faktas försök att förtydliga saken bidragit. I en post på X skriver reportern om denna begränsade del av undersökningen:

Men detta handlar alltså inte om det som framkommer i del 2, utan uteslutande om en övning som flera andra medier försökt göra tidigare: Att kartlägga misstänkta konton på Twitter. Det blev inte lyckat, eftersom det råkade ringa in enskilda personer som inte alls är knutna till SD.

Även ETC och Aftonbladet kultur har försökt med liknande metoder tidigare. Detta var ett försök att ringa in vad som skulle kunna vara en organiserad aktivitet på X. Några har också känt sig anklagade. Men inga av dessa konton har direkt pekats ut som trollkonton eller finns med i slutsatsen kring vad som är trollkonton.

De som pekas ut säger att Kalla fakta ljuger om att de är troll

Falskt. Men! I programmet är det lätt att missförstå att Sverigedemokraterna skapat innehåll, som egentligen andra har skapat. För att ta två exempel:

Youtubekanalen Klippta klipp har gjort en deepfake på Magdalena Andersson. Kanalen gör ofta humorklipp med svenska politiker, som den som i Kalla fakta används som exempel på deepfake. Anledningen är att klippet sedan återanvänds av anonyma SD-konton för att skapa opinion. Samma sak har t.ex. också hänt med X-kontot Herr husis eller Youtubern och komikern Viktor Klemming. Som alltså inte kontrolleras av SD, men som skapat innehåll som tagits och använts av SD.

I programmet kan man förstå det som att SD ligger bakom skapandet av ursprungsbilderna, vilket inte är fallet och leder till denna missuppfattning.

SD har via sina konton spritt nedsättande innehåll om Tidöpartierna

Sant. Det mesta ska nu vara raderat av SD, efter att det brutit mot den klausul partierna har om att tala respektfullt om varandra. Kvar finns bara enstaka poster som handlar om andra företrädare. (Även nedanstående post hann raderas efter denna artikels publicering, men här är en skärmdump)

”Vita kränkta män” och andra vänstersidor har ju gjort samma sak?

Falskt. Vita kränkta män var en sida startad av bland annat PR-mannen och komikern Kawa Zolfagary 2012. Den fick stort genomslag under ett år och la ned 2013. Zolfagary var öppen med att han stod bakom sidan och varför, men gjorde det inte som del av ett politiskt parti. Efter att sidan lades ned fick han en anställning på Kommunal. Innan 2015 var vänstern generellt mycket framgångsrik i sociala medier med politisk satir. Efter 2015 har istället högern varit framgångsrik.

”Vita kränkta KVINNOR” styrs inte av SD

Falskt. Men denna Facebooksida, som alltså är ett slags svar på ”vita kränkta män”, startades inte av SD utan av en privatperson som precis som Kawa Zolfagary ville driva opinion. Samma person tog sedan anställning på Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning. Han förekommer som anställd i Kalla faktas reportage och använde då och nu sidan för att publicera innehåll styrt av SD, som en del av sitt arbete.

En del av de avslöjade sidorna har ju noll inflytande

Sant. En del har bara några få följare och har bara hunnit få några få likes. Kalla fakta säger inte att de har en heltäckande lista av alla konton, tvärtom är de anställda försiktiga med att ge insyn i vilka konton de styr. I reportaget förklaras det hur konton startas, stängs ned eller av, och startas upp på nytt igen. SD säger att det inte finns några andra konton än de som nu avslöjats.

Det är inte farligt att SD skämtar på sociala medier

Sant. Problemet är uteslutande att partiet driver opinion anonymt. Problemet med det är att medborgare förtjänar veta om information som vill påverka min politiska världsbild finansieras av ett parti eller inte.

Det är inte olagligt att sprida saker anonymt

Sant, vi har inga sådana lagar i Sverige. Däremot är det oetiskt och på vissa plattformar otillåtet, varför konton nu tagits ned på Youtube. I Sverige är vi vana vid att politiska partier är öppna med avsändaren när de försöker påverka samhället eller debatten.

Ibland tas främmande makt, som Ryssland, upp som exempel på en aktör som i det dolda försöker påverka svensk politik och debatt. Det brukar problematiseras, inte för att Ryssland ska förbjudas opinionsbilda, utan för att det i så fall måste ske med öppna kort så att medborgare bättre kan förstå syftet med den propaganda de utsätts för.

Det är inte förbjuder att trolla

Sant. ”Trolla” kommer från engelska ”trolling”, som är en slags fiskemetod. Enkelt översatt handlar det om att fiska efter reaktioner. Provocera. Ofta förknippas det med att man är anonym, men så måste det inte vara. Problemet här är alltså inte om själva innehållet är provocerande, utan huruvida man är öppen med avsändaren.

Myndigheten för psykologiskt försvar tycker att Kalla faktas program är lögn

Falskt. Myndigheten tycker däremot att det inte framkommer tillräckligt tydligt att deras kommentarer i programmet inte fällts specifikt om SD, utan är allmänt hållna kommentarer. På grund av detta anmäler de programmet till Granskningsnämnden.

Myndigheten har inte värderat Kalla faktas avslöjanden eller SD:s förehavanden. Kalla fakta menar att de i olika kollage använder en rad offentliga personers definitioner av vad en trollfabrik eller påverkansoperationer är, för att illustrera en samhällsdebatt. Myndigheten vill inte svara på frågor om sin anmälan.


Så för att sammanfatta: Politiska partier får opinionsbilda och vara kreativa. De får göra det genom tankesmedjor eller Facebooksidor. Vad som är nytt och problematiskt är att i smyg driva opinion och försöka påverka under anonymitet. Sådana påverkansoperationer har vi bara förknippat med främmande makt och alltid fördömt.

Nu blir det upp till samhället och medborgare att avgöra om vi accepterar att riksdagspartier använder det som metod och strategi för att vinna mark i svenska val.

Emanuel Karlsten

Ursprungligen publicerat på Karlstens blogg. Publicerat här i enlighet med licensen CC-BY 2.5.

2 svar på “Sverigedemokraternas trollfabriker – sant och falskt”

Kommentarer är stängda.