Hamnarbetarförbundet kräver stopp för samarbete med Israel

Svenska Hamnarbetarförbundet tillskriver härmed Sveriges regering med anledning av den eskalerande humanitära katastrofen i den palestinska Gaza-remsan och vårt fortgående militära utbyte med inblandade aktörer.

Israels senaste offensiv mot den palestinska Gaza-remsan har nu pågått i närmare sju månader. Under denna tid har över 34 000 palestinier dödats. Mer än dubbelt så många har skadats och omkring 7 000 människor saknas fortfarande under rasmassorna.

Enligt FN-organet Unicef är över 14 000 av de dödade barn.

Förstörelsen av civil infrastruktur såsom sjukhus är förödande, och den israeliska blockaden av bistånd till området har resulterat i en begynnande svältkatastrof. Den brittiska biståndsorganisationen Oxfam beskrev tidigare i vår att civilbefolkningen i norra Gaza tvingas överleva på omkring tolv procent av det dagliga kaloriintag som en människa behöver.

Som ni vet tog Svenska Hamnarbetarförbundet tidigt praktisk ställning mot Rysslands anfallskrig mot Ukraina under början av 2022. Vår uppfattning var att ett fortsatt svenskt handelsutbyte med den ryska ockupationsmakten under pågående folkrättsbrott, skulle bidra till finansiera kriget och därmed förvärra lidandet.

Vår uppfattning är fortsatt att den enda möjligheten att försvara folkrätten och de mänskliga rättigheterna i dagens alltmer turbulenta värld, är att konsekvent försöka utkräva ansvar av alla aktörer som kränker dem.

För oss innebär det att de Hamas-ledda attackerna mot civila mål i Israel i oktober förra året måste fördömas och att ansvariga ska ställas inför rätta. Den israeliska ockupationen av Palestina legitimerar inte tortyr och mord på hundratals civila vuxna och barn.

Det innebär också att enskilda terrorhandlingar aldrig kan ursäkta Israels medvetna förstörelse av livsviktig civil infrastruktur för över 2,2 miljoner människor i Gaza, som sedan snart sjutton år tillbaka effektivt stängts in på en landyta mindre än en tredjedel av Öland.

Israels brutala krigsföring och likgiltighet inför civila dödsoffer under de senaste sju månaderna saknar motstycke i moderna konflikter. Under drygt ett halvår har den israeliska militären dödat tio gånger fler barn än vad som dött under Rysslands anfallskrig i Ukraina sedan 2022. Dödssiffran i Gaza måste jämföras med att totalt omkring 25 000 – 30 000 barn beräknas ha dödats under hela det tretton år långa inbördeskriget i Syrien av alla de stridande parterna tillsammans.

Om demokratiska stater som Sverige inte reagerar, riskerar Israels agerande att skapa ett prejudikat för framtida konflikter runtom i världen, där krigets lagar helt åsidosätts och där internationella förbud mot folkmord och brott mot mänskligheten inte längre anses vara tillämpliga.

Sverige har idag inget militärt utbyte med Hamas. Däremot handlar svenskbaserade företag som Aimpoint, SAAB, Hägglunds och Micropol fortsatt med den israeliska försvarsindustrin.

Den svenska försvarsmakten köper kontinuerligt militär utrustning för miljardbelopp från Elbit, som är en av Israels största vapentillverkare. Elbits drönare, artilleriprodukter och ammunitionstillverkning spelar en nyckelroll i det pågående Gaza-kriget, och företaget är därför i högsta grad delaktigt de händelser som nu utreds som folkmord av internationella domstolar.

Mot den bakgrunden kräver Svenska Hamnarbetarförbundet att Sveriges regering nu agerar konsekvent och ingriper för att försöka förhindra att katastrofen i Gaza fortsätter.

Ett nödvändigt första steg är att omedelbart avbryta allt militärt samarbete och handelsutbyte med den israeliska försvarsmakten och försvarsindustrin. Sverige kan inte aktivt eller passivt bidra till att finansiera den israeliska krigsapparaten under pågående brott mot de mänskliga rättigheterna.

Svenska Hamnarbetarförbundet
Martin Berg, Förbundsordförande

Ett svar på “Hamnarbetarförbundet kräver stopp för samarbete med Israel”

Kommentarer är stängda.